Samtalen som forsvant. Kan deltagelse i familieterapeutiske samtaler hjelpe til å gjenopprette dialogen i familien?

Jensen, T. K. (1999). Samtalen som forsvant. Kan deltagelse i familieterapeutiske samtaler hjelpe til å gjenopprette dialogen i familien. Fokus på familien, 4, 203-214.

Forskerne