Seksuelle overgrep mot barn: Er tverrfaglig og tverretatlig samarbeid en kilde til problemoppløsning elle problemskaping?

Mossige, S., Tjersland, O. A., & Jensen, T. K. (1995). Seksuelle overgrep mot barn: Er tverrfaglig og tverretatlig samarbeid en kilde til problemoppløsning elle problemskaping. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 32, 517-535.

Forskerne