Småbarnsforeldres omsorgsprosjekter. Betydningen av klasse

Stefansen, K., & Farstad, G. R. (2008). Småbarnsforeldres omsorgsprosjekter. Betydningen av klasse. Tidsskrift for samfunnsforskning, 49(3), 343-374.