Tema: Vold og overgrep

Ungdoms vei inn i gjenger og narkotikaomsetning

Lien, I. L. (2016). Ungdoms vei inn i gjenger og narkotikaomsetning. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 124-138). Universitetsforlaget.

Ungdom som blir medlem i gjenger, lever et hardt liv innenfor et system som har en egen logikk og struktur.

I dette kapitlet beskrives veier inn i kriminalitet, gjenger og narkotikadistribusjon. Omsetningssystemet for narkotika beskrives med fire nivåer. Det et eget kommunikasjonssystem med egne koder og et eget tillitssystem. Systemet utvikler sin egen justis, sin egen estetikk og sine egne moralbegreper. På alle plan i distribusjonssystemet utføres det store mengder av vold, og ungdommene er både ofre og utøvere av denne volden. Dette får også psykiske konsekvenser for den enkelte som sklir inn, noe som gjør livet i kriminalitet smertefullt og belastende for dem som rekrutteres.

Forskerne

  • Lien, Inger-Lise

    Lien, Inger-Lise

    Pensjonert Forsker I / dr. polit.

    Vis profil