Utøya 22. juli 2011 – senfølger for etterlatte foreldre

Dyregrov, K., & Kristensen, P. (2015). Utøya 22. juli 2011 – senfølger for etterlatte foreldre. Scandinavian Psychologist, 2(e13). doi:10.15714/scandpsychol.2.e13