Tema: Vold og overgrep

Våldsforskning om och med barn och ungdom – metodiska och empiriska utmaningar

Øverlien, C. (2015). Våldsforskning om och med barn och ungdom - metodiska och empiriska utmaningar. Socialvetenskaplig tidskrift.

Forskerne