TF-CBT-konferansen 2020: Avlyst pga. COVID-19

Kjære alle som har meldt seg på TF-CBT-konferansen 2020! Vi håper det går bra med dere alle! Årets TF-CBT-konferanse måtte dessverre avlyses på grunn av COVID-19. Vi håper å kunne tilby dere det samme spennende programmet neste gang! Alle har fått refundert deltakeravgiften. Ta vare! Med vennlig hilsen TF-CBT-teamet ved NKVTS

Vi ønsker velkommen til TF-CBT-konferansen 2020, som avholdes 28.-29. april på Odeon kino på Storo, Vitaminveien 27.

Hvordan engasjere foreldre og barn og bidra til kognitiv mestring blant foreldre til barn som mottar TF-CBT-behandling? Hva er ungdommer i Norge sin erfaring med vold og traumer? Hvordan kan tanker om hva som kunne ha skjedd påvirke utvikling av post-traumatisk stress? Den 28. og 29. april 2020 samler vi terapeuter, ledere og forskere med interesse for traumer og traumebehandling til den tredje årlige TF-CBT-konferansen.

Meld deg på TF-CBT-konferansen 2020.

Vi avholder også veilederseminar for alle lokale veiledere den 27. april 2020. Her kan du finne mer informasjon om veilederseminaret.

Program 28. april

Prof. Esther Deblinger, PhD (utvikler av TF-CBT, sammen med Judy Cohen og Antony Mannarino) leder denne dagen.

10.00-12.00: Engaging and working with caregivers to enhance outcomes and completion

 1. Research on caregiver contributions to children’s positive outcomes
 2. Obstacles to working with caregivers
 3. Increasing successful treatment completion with caregiver engagement
 4. Caregiver behaviors of avoidance, blame and disbelief
 5. Cognitive coping with caregivers and implications for children’s outcomes
 6. Parenting skills focusing on strengths and use of functional behavior analyses

12.00-13.00: Lunsj

13.00-16.00: Engaging and working with children to enhance outcomes and completion

 1. Research on child-related mechanisms that support positive child outcomes
 2. Psycho-education that encourages accommodated beliefs and hope
 3. Engaging children in enhancing emotional regulation skills
 4. Addressing self blame, overgeneralized beliefs through TN and processing
 5. Encouraging accommodated beliefs, decentering, balanced/flexible thinking
 6. Celebrating successes with children and caregivers

Program 29. april

Denne dagen har vi fokus på hjernen og kognisjoner, og nye data på forekomst av vold og overgrep i Norge og internasjonal forskning på barn og internettbruk!

9.30-09.45 Velkommen

09.45-10.30 Tidlige faktorer og hjernen gjennom livet: prof. Kristine Walhovd

10.30.10.45 Pause

10.45-11.30 Relasjonen mellom traumer og hukommelse og hvordan tanker om «hva som kunne skjedd» (kontrafaktisk tenkning) påvirker traumebearbeidelsen: Ines Blix, PhD

11.30-12.30 Lunsj

12.30-13.15 Vold mot barn i Norge: Forekomst og betydning for psykisk helse: Gertrud Hafstad, PhD

13.15-13.30 Pause

13.30-14.15 Children online: prof. David Finkelhor, PhD

14.15-14.30 Pause

14.30-15.15 Interaktiv sesjon med David Finkelhor, der han tar mot spørsmål fra salen

15.15-15.30 Avslutning

 

Foredragsholdere på TF-CBT-konferansen 2020

 

Esther Deblinger er professor i psykiatri ved Rowan University School of Osteopathic Medicine i Stratford, New Jersey, medgrunnlegger og direktør av CARES (Child Abuse Research Education and Service) Institute, og ikke minst og en av tre grunnleggere av TF-CBT. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker om barn og traumer og behandling av PTSD og vunnet flere priser for sitt arbeid. Hun er en aktiv kliniker og forsker.

__________________________________________________________________

 

Kristine Beate Walhovd er professor i nevropsykologi ved Psykologisk Institutt i Oslo. Hun er leder for Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon som er tildelt status som 1 av 5 verdensledende forskergrupper ved UiO. Hun forsker på mekanismene for ulike typer endring i hjerne og kognisjon, og har mottatt en rekke priser for sin forskning og fikk blant annet Hans Majestet Kongens Gullmedalje for beste doktoravhandling.

____________________________________________________________________

 

Portrett av forsker Ines Blix, NKVTS

Ines Blix har en PhD i psykologi og er forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun forsker på relasjonen mellom traumer og kognitive funksjoner. Herunder har hun særlig fokusert på relasjonen mellom traumer og hukommelse, samt hvordan tanker kan bidra til å påvirke respons på traumatiske hendelser.

____________________________________________________________________

 

Gertrud Sofie Hafstad NKVTS Foto Ingar SørensenGertrud Sofie Hafstad har en PhD i psykologi og er forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hennes arbeid er særlig fokusert på barnemishandling, epidemiologi, PTSD og posttraumatisk vekst. Hun har ledet Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep (UEVO).

____________________________________________________________________

 

David Finkelhor er professor i sosiologi og er direktør for Crimes against Children Research Center og the Family Research Laboratory ved universitetet i New Hampshire. Han har forfattet en rekke artikler og bøker og anses for å være en av de mest fremtredende fagpersonene innen forskning på vold og overgrep mot barn. Han har vunnet flere priser for sin forskning, og er også kjent for å lage sanger om temaene han forsker på.

____________________________________________________________________