Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Andre publikasjoner

Opaas, M. (2020). Flyktninger med traumerelaterte plager – En kunnskapsoversikt. I A. O. Berg & K. Holt (Red.) Kultur og kontekst: I praktisk psykologarbeid (s. 89-120). Gyldendal Akademisk.

Andre publikasjoner

Opaas, M. (2019). Med traumer i bagasjen. I R. Dybdahl, L. Lien, H. Siem, H. H. Bakke & I. Julardzija (Red.) Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring (s. 121-143). Universitetsforlaget.

Andre publikasjoner

Skar, A. M. S., Jensen, T. K., & Selvanayagam, K. (2019). Veien fra ankomst til bosatt. I R. Dybdahl, L. Lien, H. Siem, H. H. Bakke & I. Julardzija (Red.) Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring (s. 144-156). Universitetsforlaget.

Andre publikasjoner

Opaas, M., & Grønlie, R. (2018). Samtaleterapi – kan det hjelpe deg? Animert opplysningsfilm om samtaleterapi for flyktninger, innvandrere og andre. Oslo: Zoaring.

Andre publikasjoner

Kjelaas, I., Solvor Mjønes, L., Jensen, T. K., Eide, K., Lønning, M. N., Lidén, H., . . . Flatland, T. et al. (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.

Andre publikasjoner

Ziyada, M. M. (2017). Extrapolation model in estimating the prevalence of FGM/C: The Norwegian experience. In E. Leye & G. Coene (Eds.) Researchig female genital mutilation/cutting (pp. 119-122). Brussel: Brussel Uiversity Press.