Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Andre publikasjoner

Opaas, M. (2020). Flyktninger med traumerelaterte plager - En kunnskapsoversikt. In A. O. Berg & K. HoltK. Holt (Red.) Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid (pp. 89-120). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Andre publikasjoner

Opaas, M. (2019). Med traumer i bagasjen. In R. Dybdahl, L. Lien, H. Siem, H. H. Bakke & I. Julardzija (Red.) Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring (pp. 121-143). Universitetsforlaget.

Andre publikasjoner

Skar, A. M. S., Jensen, T. K., & Selvanayagam, K. (2019). Veien fra ankomst til bosatt. In R. Dybdahl, L. Lien, H. Siem, H. H. Bakke & I. Julardzija (Red.) Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring (pp. 144-156). Universitetsforlaget.

Andre publikasjoner

Kjelaas, I., Solvor Mjønes, L., Jensen, T. K., Eide, K., Lønning, M. N., Lønning, M. N., Lidén, H., Sveaass, N., Oppedal, B., Omland, G. B., Pastoor, L. d. W., Guribye, E., Dyregrov, A., & Flatland, T. (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.

Andre publikasjoner

askjer, j. f., Hilden, P. K., & Lie, A. H. K. (2021). Irregulære migranters rett og tilgang til behandling i distriktpsykiatriske sentre: Helsepersonells vurderinger. Utposten, 50(1), 7-11.

Andre publikasjoner

"Solberg, Ø., Vaez, M., Johnson-Singh, C. M., & Saboonchi, F. (2020). Corrigendum to ‘Asylum-seekers' psychosocial situation: A diathesis for post-migratory stress and mental health disorders?’ [Journal of Psychosomatic Research 130 (2020) 109914] (Journal of Psychosomatic Research (2020) 130, (S0022399919305938), (10.1016/j.jpsychores.2019.109914)). Journal of Psychosomatic Research, 138. doi:10.1016/j.jpsychores.2020.110254"

Andre publikasjoner

Andersson, E. S., Skar, A. M. S., & Jensen, T. (2020). Mot et bedre liv: vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 17(4). doi:https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2020-04-10

Andre publikasjoner

Opaas, M., & Grønlie, R. (2018). Samtaleterapi - kan det hjelpe deg? Animert opplysningsfilm om samtaleterapi for flyktninger, innvandrere og andre. Zoaring.

Andre publikasjoner

Ziyada, M. M. (2017). Extrapolation model in estimating the prevalence of FGM/C: The Norwegian experience. In E. Leye & G. Coene (Eds.) Researchig female genital mutilation/cutting (pp. 119-122). .

Andre publikasjoner

Jensen, T., Omland, G. B., & Sveaass, N. (2016). Asylpolitikk uten dekning i vår forskning. aftenposten.no.

Andre publikasjoner

Eskedal, J., Lien, I. L., Schultz, J. H., Grønlie, R., & Borgen, G. (2012). Hvorfor gjorde du det mamma? . Sammendrag