Ansatte

Borgen, Geir Øivind

Prosjektleder
Enhet: Kommunikasjonsstab
Telefon: +4790844615

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Borgen, G. (2009). Lovene regulerer vårt ansvar. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening, 27(4).

Myhre, A., Berntzen, K., Selvaag, E., Normann, E., Ruud, B., & Borgen, G. (1998). Klassifikasjonsliste av anogenitale funn. Et hjelpemiddel i diagnostikken av seksuelle overgrep mot barn. Tidsskrift for Den norske legeforening, 118(1), 67-70.

Rapporter

Borgen, G., & Gulbrandsen, L. (2013). En nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. Tre mulige konsepter. Sammendrag

Borgen, G., & Gulbrandsen, L. (2012). En nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. En utredning av behovet. Sammendrag

Borgen, G., Dyb, G., Hafstad, G. S., Jensen, T. K., Langballe, Å., Myhre, M., . . . Øverlien, C. et al. (2011). Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge. Kunnskapsstatus. Revidert 2011. Sammendrag

Saur, R., Borgen, G., & Storholt, T. (2005). Kartlegging av kompetanse, ressurser og nettverk i regionene.

Andre publikasjoner

Borgen, G. (2013). Kjønnslemlestelse. In B. Linnerud & I. Westlund (Red.) Lærerens bok: Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (pp. 39-47). .

Eskedal, J., Lien, I. L., Schultz, J. H., Grønlie, R., & Borgen, G. (2012). Hvorfor gjorde du det mamma? . Sammendrag

Borgen, G., Johansen, R. E. B., & Lien, I. L. (2011). Kjønnslemlestelse (KLL): En veiviser. .

Borgen, G., & Eskedal, J. (2009). Hjemme verst. DVD: Cynergi. Sammendrag