Aktuelt

– Forskningen skal brukes, helt der ute

NKVTS’ nye direktør er opptatt av systemer og strukturer. Lang fartstid fra både byråkrati og helseforetak gjør at hun ser NKVTS’ betydning fra flere sider.

– Det er helt sentralt at senteret er godt kjent og at forskningen når frem til dem som skal bruke den. Senteret må bli sett og forstått utenfra. På den måten kan vi sikre at vi ivaretar den nydelige visjonen om å jobbe for et bedre liv for berørte av vold og traumer, sier Cecilie Daae.

Den 15. august tiltrer hun som ny direktør for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

ecilie Daae smiler varmt, hun hvit skjorte, perleøredobber og mørkt hår trukket tilbake
Cecilie Daae er direktør ved NKVTS fra 15. august 2023.
Foto: NKVTS/ Kristoffer Sandven.

– Konkurransen om oppmerksomhet, økonomiske midler og gode ansatte er tøff. NKVTS må derfor hele tiden bevise sin berettigelse. Men vi jobber i et område samfunnet stadig etterspør mer kunnskap om. Jeg tror dessverre ikke det kommer til å bli mindre vold, traumer og katastrofer fremover.

Helsebakgrunn

I bunn er Daae lege med bakgrunn fra allmennmedisin. I mange år satt hun som leder i ulike posisjoner i Helsedirektoratet, hun har vært direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), administrerende direktør i Helse Nord RHF og hun har sittet i Totalberedskapskommisjonen som leverte sin rapport våren 2023.

–  Min profesjonelle identitet er først og fremst som leder og deretter som lege, sier Daae som har en mastergrad i helseadministrasjon og lederutdanning fra Forsvarets høyskole.

Motiveres av samfunnsoppdrag

Som leder motiveres hun av å få til endringer sammen med andre. Daae sier hun har hatt stor glede av de forskjellige jobbene hun har hatt.

–Det er svært motiverende å jobbe med noe som skaper utvikling og endring og gjør samfunnet vårt bedre. Opplevelsen av å bidra sammen med andre til noe større enn seg selv er meningsfull, sier Daae.

Forskningsbasert kunnskap er viktig

Daae sier at hun er stolt over å bli direktør for NKVTS og at hun ønsker å understøtte forskning og kunnskapsutvikling. Hun ser også frem til å bli kjent med flerfagligheten på NKVTS og hvordan ulike tilnærminger brukes for å utvikle kompleks kunnskap.

Mange helseberedskapssituasjoner

To temaer er i tillegg særlig viktige for Cecilie Daae. Det ene er organiseringen og utviklingen av helsesystemet vårt. Det andre er samfunnssikkerhet og beredskap.

– Forskning og kunnskapsutvikling står sentralt for begge disse temaene. Det er viktig å få kunnskap, kompetanse og intervensjoner til å virke lokalt. Vi må bygge sterke strukturer regionalt og ha et nasjonalt overbygg. Det handler i stort om å se sammenhenger.

Daae har på ulike nivå vært involvert i håndteringen og evaluering av flere store helseberedskapssituasjoner.

– For alle situasjonene har jeg sett betydningen av å ha et kunnskapssenter som NKVTS. De psykososiale følgene av ulike typer samfunnssikkerhets- og beredskapssituasjoner er fremdeles underfokusert og underkommunisert. Det er behov for også å utvikle langtidsintervensjoner.

Skjult diamant

Når det kommer til utviklingsområder er Daae glad for at kommunikasjon er et av satsningsområdene i NKVTS’ virksomhetsstrategi. Ved siden av organisasjonsutvikling, implementering og selvfølgelig forskning.

– Det er viktig å bruke tid på å jobbe med strategisk kommunikasjon. Være på de riktige arenaene. Løfte frem perspektiv som understøtter at aktiviteten ved NKVTS er viktig.

– NKVTS har et godt omdømme. Sentrale tjenester og direktorater kjenner oss. Men det er dessverre også mange som ikke kjenner til oss. NKVTS er en diamant som kan skinne enda mer, sier Daae.

Optimistisk

– Jeg kommer om bord i en organisasjon med orden på virksomhetsstyring og økonomi, strategier på plass, og et kompetent og spennende fagmiljø med dyktige forskere og ledere. Styret og styreleder er kompetente og NORCE en ambisiøs eier. Det er viktig å utnytte ressursene som styret og eier representerer, sier hun.