Aktuelt

Nærmere 1 million snudde seg ikke bort

Totalt ble nærmere 1 million mennesker eksponert for annonser, medieoppslag og innlegg i sosiale kanaler om avvergingsplikten. Nå trappes kampanjen «Ikke snu deg bort» ned.

Voldtekt, incest og drap er eksempler på lovbrudd vi alle har en plikt til å prøve å avverge. Dessverre er Straffelovens § 196 er lite kjent. Det var bakgrunnen for Justis- og beredskapsdepartementet ba NKVTS utvikle en kampanje. Målet var å øke kjennskapen til avvergingsplikten, særlig i tilfeller med grov og gjentagende vold, primært blant ansatte i helse og omsorgssektoren, skoler og barnehager, men også blant voksne privatpersoner.

Ikke snu deg bort

Med bakgrunn i  innspill fra ulike fagmiljøer ble det raskt besluttet å opprette en nettside som kunne være landingsside for alle aktiviteter og også forklare  plikten, når den gjelder og hvordan prøve å avverge.

September 2019 ble kampanjen og nettsiden plikt.no lansert. Verdifull drahjelp rundt åpningen kom fra daværende justisminister Jøran Kallmyr og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad som delte kampanjefilmen «Ikke snu deg bort» i sosiale medier. Deres innsats har bidratt til at filmen er vist nærmere en halv million ganger.

Kampanjen, som ble avsluttet i desember 2020, har i hovedsak blitt gjennomført på sosiale medier.

– Det har både vært en koronavennlig og kostnadseffektivt måte å øke kjennskapen til avvergingsplikten på blant de ulike målgrupper, forteller tidligere prosjektleder Gry Stordahl.

– Det begrenser seg selvfølgelig hvor mye tekst du får med i et innlegg eller en annonse på sosiale medier, så det har vært viktig for oss å vise til mer informasjon på plikt.no, sier hun.

På kampanjesiden finnes også tre intervjuer, blant annet med Marius Bråtelund, som ble utsatt for overgrep fra sin egen far.

Kjenner ikke selve plikten, men forstår hva den innebærer

En undersøkelse Bufdir gjennomførte i 2018, viste at 74 % av alle nordmenn ikke kjente til avvergingsplikten. Høsten 2020 gjennomførte kampanjen en ny spørreundersøkelse. Hele 75 prosent av de spurte fagfolkene innen helse, utdanning, barne- og ungdomsarbeid svarte at de kjente til plikten etter å ha fått den forklart. Uten forklaring var tallet 44 prosent. Så godt som alle spurte oppga at de ville handlet dersom de fikk kunnskap om vold eller overgrep.

– Selv om kampanjetrykket er avsluttet legges ikke Plikt.no ned. Noe av det første som skal skje i år er blant annet at sidene oversettes til samisk, sier Stordahl.

Fakta

Kampanjen har oppnådd de viktigste kommunikasjonsmålene:

​Øke kjennskap til avvergingsplikten blant målgruppene​

Bygge trafikk til plikt.no​

Bevisstgjøre at plikt.no gir hjelp til hvordan handle​

Etterlate inntrykk i målgruppene om at de har kjennskap til at avvergingsplikten er et lovpålagt og individuelt ansvar for å forhindre alvorlige vold- og seksuallovbrudd. ​