Aktuelt

Lansering: Ny rapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Sametinget og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress inviterer til lansering av rapporten «Om du tør å spørre, tør folk å svare» - hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn onsdag 8. mars kl. 13.00.

Illustrasjonsfoto: person ser ut over landsskap
«Om du tør å spørre, tør folk å svare»

Rapporten belyser barrierer ansatte i hjelpeapparatet og politiet opplever i møte med berørte av vold og overgrep i samiske samfunn.

Presentasjon og overrekkelse av rapporten

1300-1315

Åpning ved sametingspresident Vibeke Larsen og statssekretær Toril Reynolds i Justis- og beredskapsdepartementet

1315-1335

Presentasjon av rapporten – Solveig Bergman og Ingvil Thallaug Øverli, NKVTS

1335-1345

Marion Anne Knutsen, Årets Nordlending 2016: Taushet og åpenhet om vold og overgrep.

Lanseringen finner sted i plenumsalen Sametinget. Lanseringen sendes direkte på nett-tv: http://tv.samediggi.no/

Fagseminar om temaet vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Konferansier: Randi Hagen Eriksrud, kommunikasjonssjef, NKVTS

1400-1415

Introduksjon: Ingvil Thallaug Øverli, NKVTS

1415-1515

Forberedte innlegg

  • Eilif T. Norvang: Vold i nære relasjoner i samiske samfunn: en praktikers perspektiv, leder ved Indre Finnmark familievernkontor, Karasjok
  • Marianne Hedlund: Vilkår for ‘den gode hjelpa’ – sørsamiske brukere og velferdstjenestene, professor, Inst. for sosialt arbeid, NTNU Trondheim/helse og sykepleie, Nord universitet, Levanger
  • Anne Lene Turi Dimpas: «Litt mer vant til å snakke om det»… — en taushetskultur i endring? «Harjaneame hupmat dan birra…» — javohisvoda kultuvra rievdame? Psykologspesialist ansatt i SANKS og Kautokeino kommune
  • Jan Erik Henriksen: «Gjenopprettende praksis» som metode for konflikthåndtering, dosent, Inst. for barnevern og sosialt arbeid, Universitetet i Tromsø
  • Torjer A. Olsen: Kjønna trøbbel. Utfordringer ved kjønn i urfolksforskning, 1. amanuensis, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

1515-1545

Diskusjon

1545-1600

Veien videre: Hva behøver vi av forskning og kunnskap om vold i samiske områder? Solveig Bergman, NKVTS

For mer informasjon:

Besøk Sametingets nettsider.

Seniorrådgiver ved Sametinget, Ingeborg Larssen, 974 77 733

Kommunikasjonssjef NKVTS, Randi Hagen Eriksrud, 940 18 851