Aktuelt

Terrorangrepet på New Zealand – en sterk påminner om 22. juli-angrepet

I dag våknet vi til nyheten om det brutale terrorangrepet på New Zealand. For alle som opplevde angrepene 22. juli 2011 kan det vekke vonde minner, særlig fordi angrepet har mange likhetstrekk med angrepet i Norge.

Tankene om hva de berørte i New Zealand nå går gjennom utløser reaksjoner som frykt og avsky, sinne og tristhet. Slike reaksjoner kan være krevende å håndtere og kan også føre til at man føler seg fysisk dårlig og kjenner på for eksempel uro, kvalme, hjertebank eller smerter.

Reaksjonene kan bli sterke og gi søvnvansker, mareritt, irritabilitet og sorgreaksjoner.

Nyttige råd for å takle reaksjoner:

Om du får reaksjoner på stress er det viktig at du minner deg selv om at hendelsene 22. juli ligger tilbake i tid og at du er utenfor fare:

  1. Du er trygg. Minn deg selv på at katastrofen er over, og det farlige ligger i fortiden. 
  2. Vær sammen. Ikke vær alene med vonde tanker og opplevelser. Søk til andre. La andre få lov til å hjelpe deg. Fortell gjerne om hva som plager deg til noen som tåler å høre på deg. 
  3. Bruk det som har hjulpet deg før. Minn deg på dine sterke sider. Det vil hjelpe deg til å mestre reaksjonene. De samme strategiene du har hatt nytte av før vil du også kunne ha nytte av nå. 
  4. Ha fokus på dagliglivet. Sørg for å få nok hvile og følg de vanlige rutinene dine. Gjør aktiviteter som gjør at du føler deg bedre. Gå tur? Høre på musikk? Være med venner og familie? Søvn og fysisk aktivitet kan redusere stressnivået i kroppen.

En oversikt over tilgjengelige hjelpetelefoner finner du på: www.psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder.