Tema: Behandling og implementering

Effektive tiltak mot psykiske lidelser, mobbing og kriminalitet blir ikke tatt i bruk.

Egeland, K. M., Engell, T., Ertesvåg, S. K., Thøgersen, D. M., Bæver, M., & Varsi, C. (2021). Effektive tiltak mot psykiske lidelser, mobbing og kriminalitet blir ikke tatt i bruk. Forskning.no.

Forskerne