Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Flyktninger med traumerelaterte plager – En kunnskapsoversikt

Opaas, M. (2020). Flyktninger med traumerelaterte plager - En kunnskapsoversikt. In A. O. Berg & K. HoltK. Holt (Red.) Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid (pp. 89-120). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Forskerne