Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Flyktninger med traumerelaterte plager – En kunnskapsoversikt

Opaas, M. (2020). Flyktninger med traumerelaterte plager - En kunnskapsoversikt. In A. O. Berg & K. Holt (Red.) Kultur og kontekst: I praktisk psykologarbeid (pp. 89-120). Gyldendal Akademisk.

Forskerne

  • Opaas, Marianne

    Opaas, Marianne

    Forsker II / spes. i klin. psykologi og samfunnspsykologi

    Vis profil