Tema: Vold og overgrep

Hjemme verst

Borgen, G., & Eskedal, J. (2009). Hjemme verst. DVD: Cynergi.

Målgruppen er ansatte i skole, barnehage og hjelpetjenester som barneverntjeneste, primær- og spesialisthelsetjeneste. Filmen skal gi voksne som bekymrer seg for eller mistenker seksuelle overgrep et bedre fundament for å beskytte og hjelpe barn som utsettes for overgrep.

Ansvarlig for produksjonen av filmen har vært Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Cynergi DA. Prosjektet er finansiert av Reidar og Gunnar Holsts Legat, NKVTS og Redd Barna.
Filmen kan ses her: https://vimeo.com/24814828

Filmen finnes også på DVD, og kan bestilles gratis ved å kontakte Inger-Lise Johnsrud.

Forskerne