Implementering i praksis – hvordan sørge for god implementering? .

Egeland, K. E. M., (2023). Implementering i praksis – hvordan sørge for god implementering? . .Ledersamling , Oslo.