Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Med traumer i bagasjen

Opaas, M. (2019). Med traumer i bagasjen. In R. Dybdahl, L. Lien, H. Siem, H. H. Bakke & I. Julardzija (Red.) Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring (pp. 121-143). Universitetsforlaget.

Forskerne