Ansatte
Kjuus, Sigrid Pressebilder

Kjuus, Sigrid

Psykologspesialist
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 480 45 789

Kompetanseområder

  • Implementering av TF-CBT i BUP
  • Opplæring
  • Veileding av terapeuter i BUP
  • Oppfølging av ledere i BUP

Sigrid har jobbet med implementering av TF-CBT i BUP siden 2022. Hun ble ferdig utdannet psykolog i 2003. I 2013 ble hun spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge og deres familier fra spesialisthelsetjenesten (BUP), Bufetat og kommunehelsetjenesten.

En periode var hun tilknyttet Psykologisk institutt ved UiO som gruppeveileder i Psykologisk arbeid i førstlinjelinjetjenesten, og hun har veiledererfaring fra kommunehelsetjenesten. Et viktig interessefelt er endringsprosesser i psykoterapi, som hun skrev spesialistoppgave om. Andre temaer hun er opptatt av, er flerkulturell forståelse, traumer i et folkehelseperspektiv og lik tilgang til god hjelp til alle som trenger det. For tiden holder hun på med en spesialisering i samfunnspsykologi.

Prosjekter

Pressebilder