Ansatte
Kjuus, Sigrid Pressebilder

Kjuus, Sigrid

Psykologspesialist
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 480 45 789

Kompetanseområder

-Traumebehandling for barn og ungdom

-Implementering av traumefokusert kognitiv atferdsterapi

-Barn og unges psykiske helse

-Veiledning og konsultasjon

-Folkehelse, forebyggende arbeid og samfunnspsykologi 

Prosjekter

Pressebilder