Tema: Vold og overgrep

Kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse i Norge; Kunnskap og praksis.

Johansen, R. E. B., (2024). Kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse i Norge; Kunnskap og praksis.

Forskerne