Tema: Vold og overgrep

Men, Masculinities and Intimate Partner Violence

L. Gottzén, M. Bjørnholt & F. Boonzaier (Eds.) (2021). Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.

Denne boken gir ny innsikt i menn både som gjerningsmenn og ofre for vold. Den peker også på hvordan man kan involvere menn og gutter i arbeid mot vold.

NKVTS-forsker Margunn Bjørnholt er medredaktør av en ny internasjonal antologi om menn, maskulinitet og vold som nettopp er publisert på Routledge.

Kapitlene i boken utforsker partnervold fra ulike perspektiver, fra forskere, terapeuter, aktivister, frivillige organisasjoner og medier. Den omhandler menn med ulik bakgrunn og seksuell legning. Denne betimelige boken fremhever de spesifikke og også ambivalente måtene vi forholder oss til vold og maskulinitet på. Det gis nyanserte tilnærminger til menn, maskulinitet og partnervold i forskjellige samfunn i det globale nord og sør.

Boken fremhever forskning på menn og maskuliniteter sett i sammenheng med partnervold. Ved å gjøre det revitaliserer den feministisk teoretisering og forskning på partnervold, og setter maskulinitetsstudier i sammenheng med voldsforskningen. Boken vil være en viktig ressurs for studenter og forskere innen kriminologi, kjønnsstudier, psykologi, sosialt arbeid og sosiologi, så vel som de som jobber med menn og gutter.

Boken kan bestilles hos Routledge.

Innholdsfortegnelse

1. What Has Masculinity to Do with Intimate Partner Violence?
Lucas Gottzén, Margunn Bjørnholt, and Floretta Boonzaier

2. ‘A Life of Violence’: Some Theoretical/Political/Personal Accountings on ‘Masculinities’ and ‘Intimate Partner Violence’Jeff Hearn

3. Theorising Masculinity and Intimate Partner Violence
Kalle Berggren, Lucas Gottzén and Hanna Bornäs

4. Men from the South: Feminist, Decolonial and Intersectional Perspectives on Men, Masculinities and Intimate Partner Violence
Floretta Boonzaier, Monique Huysamen and Taryn Van Niekerk

5. The Rape Capital or the Most Gender-equal Country in the World? Masculinity, Hybridity and Young Men’s Intimate Partner Violence in Sweden
Lucas Gottzén and Kalle Berggren

6. Masculinist Discourses on Intimate Partner Violence: Antifeminist Men Defending White Heterosexual Male Supremacy
Mélissa Blais

7. Behind Closed Doors: Hegemonic Masculinities, Romantic Love, and Sexual Violence in Gay Relationships
Aliraza Javaid

8. Exploring Trans Men’s Experiences of Intimate Partner Violence Through the Lens of Cisgenderism
Michaela Rogers

9. Male Victims of Violence and Men’s Rights Struggles: A Perfect Match?
Margunn Bjørnholt and Monika Grønli Rosten

10. Considering ‘Treatment’ and Gender in Programmes for Intimate Partner Violence Perpetrators
Marianne Hester and Chris Newman

11. Engaging Men and Boys in Violence Prevention
Michael Flood

12. Positioning as a Tool in Work with Fathers Who Have Been Violent in the Family
Helena Päivinen, Heli Siltala and Juha Holma

13. Re-Envisioning Interventions for Partner Violent Men in the Global South Through Decolonial Feminist Praxes
Taryn Van Niekerk

14. Rethinking Masculinities, Culture and Interventions with Partner-violent Men in Brazil
Adriano Beiras

Les intervju med redaktør Margunn Bjørnholt om boken.