Til deg som er valgt ut til å delta i veteranfamilie-studien

Takk for at du vil bidra til forskning som kan gjøre hverdagen lettere for veteranfamilier.

For å delta i denne studien:

Foreldre må samtykke for barn under 16

For at barn mellom 12 og 16 år skal kunne delta i studien, er det viktig at begge foreldrene først samtykker for dette i sine egne spørreskjemaer. Foreldre kan samtykke digitalt for seg selv og for felles barn under 16 år. Foreldre logger inn med Bank-ID på barnas spørreskjema og her vil barnet bli bedt om å skrive inn den vedlagte identifiseringskoden. Her vil det også stå informasjon om at deltakelsen er frivillig og at de kan trekke seg fra studien, samt at dere foreldre har samtykket til deltakelsen.

Barn fra 16-18 år samtykker på egenhånd i et eget digitalt samtykkeskjema. Hvis barn over 16 år ikke har egen Bank-ID kan en av foreldrene logge inn med sin Bank-ID på barnets spørreskjema.

Hvis familiemedlemmer også har lyst til å være med på individuelle intervju kan du/dere krysse av for dette inne i spørreskjemaet. Et utvalg av de som ønsker å delta vil bli invitert til intervju, der det passer for den enkelte. Ingen av de opplysningene du eller dine nærmeste gir blir delt med andre.

Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Til veteranen: Informer barn og partner

For at din familie skal kunne delta i denne undersøkelsen er vi avhengig av deg. Vi ber deg informere din egen familie om muligheten for å delta. De som kan delta i denne undersøkelsen er du, dine barn og barnas mor/far, uavhengig av om dere bor sammen eller ikke.

Det er frivillig å delta i forskning. Hvis du selv ikke ønsker å delta, ber vi om at du kontakter dine barn og den du har barn med og informerer om studien og deres mulighet for å delta.

Forsvaret hjelper oss med å sende ut invitasjonen til deltakerne i denne studien, men det er NKVTS som lager invitasjonene og som mottar dine besvarelser. Forsvaret vil ikke få vite hvem som har svart eller hva du har svart (se personvern)

Selv om invitasjonen til å delta i denne studien sendes til den som har deltatt i en internasjonal operasjon, er dette en studie om hele familien. I konvolutten fra NKVTS ligger det informasjonsskriv til veteranen, og egne konvolutter til barn og ektefelle/samboer.

Kontakt oss

Dersom det er noe du lurer på, vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til amalie.spilsberg@nkvts.no.