Samtykke og personvern

Det er frivillig å delta i forskning. Hvis du selv ikke ønsker å delta, ber vi om at du kontakter dine barn og ektefelle/samboer med felles barn og informerer om studien og mulighet for at de kan delta.

For at barn mellom 12 og 16 år skal delta i studien er det viktig at begge foreldrene samtykker, selv om en eller begge av foreldrene selv ikke ønsker å delta i studien. Barn mellom 16 og 18 velger selv om de ønsker å delta. De må logge seg inn med sin egen BankID.

Personvern

Denne studien er godkjent av Regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og har en egen konsekvensutredning om behandling av personopplysninger slik at den følger EU’s personvernforordningen art. 35.

Forsvaret som nåværende eller tidligere arbeidsgiver vil ikke få informasjon om din deltakelse eller om hva du eller din familie og venner har svart i denne undersøkelsen.

Denne studien omhandler helse, familierelasjoner, vennskap og hverdagsliv. Dette innebærer at vi får informasjon om deg, men også hvordan du ser på andre eller andre vurderer deg i ditt nærmeste nettverk (barn, ektefelle/samboer eller tidligere ektefelle/samboer). Ingen av de opplysningene du eller dine nærmeste gir blir delt med andre.