Filters

Topic

Publications

Type

Year

Results

Report

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2018). Bekymringsarbeidet. Dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge [Concern work. Dilemmas and possibilities in local prevention of radicalization and violent extremism in Norway] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2018).

Report

Nilsen, L. G., Stene, L. E., Glad, K. A., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2017). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya. Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet. [Post-disaster follow-up of the Utøya survivors. Experiences with measures implemented by public health care services.] Norwegian only. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2017).

Report

Thoresen, S., Andreassen, A. L., Arnberg, F. K., Birkeland, M. S., Blix, I., & Hjorthol, T. (2017). Scandinavian Star: Erfaringer og helse hos overlevende og etterlatte etter 26 år [Scandinavian Star] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2017).

Report

Grønnerød, J. S., Andersen, A. J., & Hellevik, P. (2016). Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering [Radicalization and psychological health – A knowledge review] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2016).

Report

Nilsen, L. G., Langballe, Å., & Dyb, G. (2016). “Men hva er det egentlig ment for?” Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 [But what are they actually meant for?” The Utøya Survivors’ Experiences with the State Compensation Scheme
]
Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2016).