Filters

Topic

Publications

Type

Year

Results

Report

Dyb, G., & Glad, K. A. (2013). "Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011". Deloppsummering nr. 2 fra prosjektgruppen Norwegian only.

Report

Glad, K. A., Aadnanes, M., & Dyb, G. (2012). "Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya 22. juli 2011" Deloppsummering nr. 1 fra prosjektgruppen Norwegian only.

Report

Dyb, G. A., Glad, K. A., Lingaas, I., & Stensland, S. Ø. (2022). SURVIVORS AND THE AFTERMATH OF THE TERRORIST ATTACK ON UTØYA ISLAND, NORWAY Report for the Mass Casualty Commission. NKVTS.

Report

Bøe, H. J., Nordstrand, A. E., Engen, H. G., Gjerstad, C. L., Bakker, L. P., Thoresen, S., Birkeland, M. S., & Blix, I. (2021). Afghanistanundersøkelsen 2020, Veteraners erfaringer, helse og livskvalitet etter tjeneste i Afghanistan 2001-2020 Norwegian only. Oslo: Forsvaret.

Report

Nilsen, L. G., Stene, L. E., Glad, K. A., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2017). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya. Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet. [Post-disaster follow-up of the Utøya survivors. Experiences with measures implemented by public health care services.] Norwegian only. (Rapport 3/2017). Summary

Report

Nilsen, L. G., Langballe, Å., & Dyb, G. (2016). "Men hva er det egentlig ment for?" Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 [But what are they actually meant for?" The Utøya Survivors’ Experiences with the State Compensation Scheme] Norwegian only. (Rapport 2/2016). Summary

Report

Dyb, G., Hellesøy, O. H., Sønstebø, I., & Weisæth, L. (2008). Varige psykiske skader etter krigshendelser i barndommen. En utredning foretatt av en ekspertgruppe oppnevnt av NAV Norwegian only.

Report

Jensen, T. K., Dyb, G., Hafstad, G. S., Nygaard, E., & Lindgaard, C. V. (2008). Tsunamien: Berørte barn og deres familier [The Tsunami: Affected children and their families.] Norwegian only. (Rapport 4/2008). Summary

Report

Moen, K. (2007). Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra: Tsunamien i et acehnesiske eksilperspektiv [The tsunami in an acehnese exile perspective.] Norwegian only. (Rapport 5, 2007). Summary

Report

Hjemdal, O. K. (2007). Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien [Regular general practioners follow-up of individuals affected by the tsunami.] Norwegian only. (Rapport 1/2007). Summary

Report

Thoresen, S. (2007). Mestring og stress hos innsatspersonell og journalister mobilisert til Tsunamikatastrofen [Stress management and experienced stress in crisis relief personnel and journalist deployed to the Tsunami disaster area.] Norwegian only. (Rapport 2/2007). Summary

Report

Hjemdal, O. K. (2006). Kartlegging av tilbudet til traumatiserte ofre for vold overgrep. ulykker og katastrofer, flyktninger og torturofre [Assessment of assistance available to traumatized victims of violence, abuse, accidents, disasters, refugees and victims of torture. ] Norwegian only. Summary

Report

Bækkelund, H., Glad, K. A., Nilsen, L. G., Stene, L. E., Andreassen, A. L., (2024). Studie om overlevende og prørende etter Alexander L. Kielland-ulykken.

Report

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2018). Bekymringsarbeidet. Dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge [Concern work. Dilemmas and possibilities in local prevention of radicalization and violent extremism in Norway] Norwegian only. (Rapport 4/2018). Summary

Report

Thoresen, S., Andreassen, A. L., Arnberg, F. K., Birkeland, M. S., Blix, I., & Hjorthol, T. (2017). Scandinavian Star: Erfaringer og helse hos overlevende og etterlatte etter 26 år [Scandinavian Star] Norwegian only. (Rapport 5/2017). Summary

Report

Grønnerød, J. S., Andersen, A. J., & Hellevik, P. (2016). Radikalisering og psykisk helse - En kunnskapsoppsummering [Radicalization and psychological health – A knowledge review] Norwegian only. (Rapport 4/2016). Summary