Employees

Nilsen, Lisa Govasli

Forsker II
 
Telephone: +4747642854

Areas of Expertise

  • Terrorist attacks, disasters and armed conflict
  • Conflict-related sexual violence
  • Healthcare systems and health politics

Projects

Academic Articles

Nilsen, L. G., Wentzel-Larsen, T., Stene, L. E., (2023). The short-term impact of terrorism on public mental health: an emergency primary care approachBioMed Central (BMC). doi:10.1186/s12889-023-17240-z

Nilsen, L. G., (2023). The Framing of the Terrorist Threat in Health Contingency: Implications for ResponseSpringer. doi:10.1007/s41125-023-00094-2

Nilsen, L. G., Stene, L. E., (2023). Preparing for the unexpected: a comparative study of policies addressing post-terror health reactions in Norway and FranceBioMed Central (BMC). doi:10.1186/s13033-023-00582-x

Nilsen, L. G., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019). Trust after Terror: Institutional trust among young terror survivors and their parents after the 22nd of July terrorist attack on Utøya island, Norway. Frontiers in Psychology, 10:2819, 1-10. doi:10.3389/fpsyg.2019.02819

Nilsen, L. G., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2019). Sosiale medier etter katastrofer. In G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (pp. 118-124). Gyldendal Akademisk.

Langballe, Å., Nilsen, L. G., & Schultz, J. H. (2019). Å skape mening i det meningsløse. Ungdoms erfaringer fra deltakelse i egne rettsprosesser. In G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (pp. 125-140). Gyldendal Akademisk.

Jensen, T. K., Stene, L. E., Nilsen, L. G., Haga, J. M., & Dyb, G. (2019). Tidlig intervensjon og behandling. In G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (pp. 141-165). Gyldendal Akademisk.

Bugge, I., Jensen, T. K., Nilsen, L. G., Ekeberg, Ø., Dyb, G., & Diseth, T. H. (2018). Psychosocial care for hospitalized young survivors after the terror attack on Utøya Island: A qualitative study of the survivors’ experiences. Injury, 1-8. doi:10.1016/j.injury.2018.10.024

Nilsen, L. G., Hafstad, G. S., Staksrud, E., & Dyb, G. (2018). Five reasons for using social media among young terror survivors: Results from the Utøya study. Computers in Human Behavior, 84, 285-294. doi:10.1016/j.chb.2018.03.006 Summary

Stene, L. E., Vuillermoz, C., Overmeire, R. V., Bilsen, J., Dückers, M., Nilsen, L. G., & Vandentorren, S. (2022). Psychosocial care responses to terrorist attacks: a country case study of Norway, France and Belgium. BMC Health Services Research, 22. doi:10.1186/s12913-022-07691-2

Books and dissertations

Nilsen, L. G., (2023). In the Aftermath of Terrorism: Individual trauma, sociopolitical reactions and institutional response

Reports

Nilsen, L. G., Stene, L. E., Glad, K. A., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2017). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya. Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet. [Post-disaster follow-up of the Utøya survivors. Experiences with measures implemented by public health care services.] Norwegian only. (Rapport 3/2017). Summary

Askeland, I. R., Moen, L. H., Nilsen, L. G., Kruse, A. E., Hjemdal, O. K., & Holt, T. (2016). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse Norwegian only. (Rapport 10/2016).

Holt, T., Nilsen, L. G., Moen, L. H., & Askeland, I. R. (2016). Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse [Norwegian treatment services for children exposed to violence or sexual abuse, children using violence and children with harmful sexual behavior] Norwegian only. (Rapport 6/2016). Summary

Nilsen, L. G., Langballe, Å., & Dyb, G. (2016). "Men hva er det egentlig ment for?" Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 [But what are they actually meant for?" The Utøya Survivors’ Experiences with the State Compensation Scheme] Norwegian only. (Rapport 2/2016). Summary

Other publications

Nilsen, L. G., & Stene, L. E. (2022 November). Preparing for the unexpected: Comparing plans for post-terror health response in Norway and France. Paper presented at European Public Health Conference. Strengthening health systems: improving population health and being prepared for the unexpected, Berlin.

Stene, L. E., Dückers, M., Vuillermoz, C., Van Overmeire, R., Bilsen, J., Nilsen, L. G., & Vandentorren, S. (2021 September). Psychosocial care to civilians affected by terrorist attacks in Norway (2011), France (2015), Belgium (2016), and the Netherlands (2019). Paper presented at The Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies (NEEDS).

Nilsen, L. G., & Stene, L. E. (2021 September). Preparing for the unexpected: A comparative study of policy responses addressing post-terror health reactions in Norway and France. Paper presented at The Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies (NEEDS).

Nilsen, L. G., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2018 November). Institutional Trust after Terror. Paper presented at 34th Annual Meeting, International Society for Traumatic Stress Studies, Washington D.C.

Nilsen, L. G., Hafstad, G. S., Staksrud, E., & Dyb, G. (2018 September). Bruk av sosiale medier etter terror. Foredrag på Å forske på terror – lytte til overlevendes stemmer, Litteraturhuset, Oslo.

Nilsen, L. G., Stene, L. E., Glad, K. A., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2017 March). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya: Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet. Foredrag på Frokostseminar/Rapportlansering, Oslo.

Askeland, I. R., Nilsen, L. G., & Moen, L. H. (2016 September). Behandlingstilbud til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd i Norge. Foredrag på Nordisk nettverksmøte, København.

Nilsen, L. G., Langballe, Å., & Dyb, G. (2016 October). “Men hva er det egentlig ment for?” Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya. Foredrag på Fem år siden 22. juli: Hva har vi lært?, Oslo.

Moen, L. H., Askeland, I. R., Holt, T., & Nilsen, L. G. (2016 May). Behandlingstilbudet til barn og unge som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep. Foredrag på Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, City Conference Centre, Folkets hus, Stockholm.

Nilsen, L. G., & Dyb, G. (2016 June). «Men hva er det egentlig ment for?» Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Foredrag på Presentasjon av resultater fra rapporten om voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, Oslo.

Nilsen, L. G., (2016). Utøya-erstatning føltes som blodpenger.