Filters

Topic

Publications

Type

Year

Results

Report

S. Dahl, N. Sveaass & S. Varvin (2006). Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger: veileder Norwegian only.

Report

Bjørnholt, M., Bredal, A., & Ruud, N. S. (2021). Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet Norwegian only. NOVA.

Report

Solberg, Ø., Nissen, A., Cauley, P., & Andersen, A. J. (2020). Mental health and quality of life among refugees from Syria after forced migration to Norway: Main findings from the REFUGE study. (Rapport 1/2020). Summary

Report

Lien, I. L. (2017). Politiets arbeid med kjønnslemlestelse: En systemteoretisk analyse Norwegian only. (Rapport 6/2017).

Report

Sommerfeldt, M. B., Hauge, M. I., & Øverlien, C. (2014). Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid [Minority ethnic children and adolescents and domestic violence. Exposure and social work practices.] Norwegian only. (Rapport 3/2014). Summary

Report

Lien, I. L., Schultz, J. H., & Borgen, G. (2012). Intervensjon mot kjønnslemlestelse: Erfaringer fra tilbudet "Samtaler og frivillige underlivsundersøkelser" [Female genital cutting/mutilation- An intervention: Experiences from «Open dialogue and external pelvic examinations»] Norwegian only. (Rapport 2/2012). Summary

Report

Hofman, S. (2011). Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien. Utfordringer og muligheter [Ethnic minority children with experience of domestic violence| – challenges and possibilities] Norwegian only. (Rapport 2/2011). Summary

Report

Jonassen, W., & Saur, R. (2011). Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge. En kartlegging [Combating female genital mutilation in Norway- A survey] Norwegian only. (Rapport 1/2011). Summary

Report

Pastoor, L. d. W., Eide, K., & Mekonen, L. (2010). Reception of asylum seeking and refugee children in the Nordic countries: the Norwegian report. Summary

Report

Jonassen, W. (2007). Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram [Working with abused women with a minority ethnic background – experiences from a skill development program.] Norwegian only. Summary

Report

Jakobsen, M., Sveaass, N., Johansen, L. E., & Skogøy, E. (2007). Psykisk helse i mottak: Utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere [Mental health in reception centers: Exploring psychometric instruments for mental health assessment in newly arrived asylum seekers.] Norwegian only. OSLO: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Summary

Report

Hjemdal, O. K. (2006). Kartlegging av tilbudet til traumatiserte ofre for vold overgrep. ulykker og katastrofer, flyktninger og torturofre [Assessment of assistance available to traumatized victims of violence, abuse, accidents, disasters, refugees and victims of torture. ] Norwegian only. Summary

Report

Lynnebakke, B., Pastoor, L. d. W., & Eide, K. (2020). Young refugees’ pathways in(to) education. Teacher and student voices: challenges, opportunities and dilemmas. Summary

Report

Berg, B., Sveaass, N., Lauritsen, K., Neumayer, S. M., & Meyer, M., & Tingvold, L. (2005). "Det hainnle om å leve -" : tiltak for å bedre psykisk helse for beboere i asylmottak [«It’s about living -» : measures for improving the mental health of asylum center residents.] Norwegian only. (SINTEF Rapport STF50 A05054). Summary