Employees
Borgen, Geir Press Photos

Borgen, Geir

Project manager/Editor / Specialist in Pediatry
Unit: Communications staff
Telephone: 908 44 615

Projects

Show all projects

Scientific articles and chapters

Borgen, G. (2009). Lovene regulerer vårt ansvar. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening, 27(4).

Myhre, A. K., & Borgen, G. (2007). Seksuelle overgrep. In C. Klingenberg (Red.) Veileder i akutt Pediatri (pp. 322-324). .

Myhre, A. K., Rygg, M., Borgen, G., & Konsmo, K. (2007). Münchausen by Proxy (MBP), Pediatric Condition Falsification (PCF). In C. Klingenberg (Red.) Veileder i akutt Pediatri (pp. 326-328). .

Myhre, A. K., Borgen, G., & Ormstad, K. (2006). Seksuelle overgrep mot prepubertale barn. Tidsskrift for Den norske legeforening, 126(19), 2511-2514.

Myhre, A., Berntzen, K., Selvaag, E., Normann, E., Ruud, B., & Borgen, G. (1998). Klassifikasjonsliste av anogenitale funn. Et hjelpemiddel i diagnostikken av seksuelle overgrep mot barn. Tidsskrift for Den norske legeforening, 118(1), 67-70.

Reports

Borgen, G., & Gulbrandsen, L. (2013). En nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. Tre mulige konsepter [A national internet-portal on violence in close relationships and rape. Three possible concepts. ] Norwegian only.

Borgen, G., & Gulbrandsen, L. (2012). En nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. En utredning av behovet [Evaluating the need of a national internet-portal on violence in close relationships and rape.] Norwegian only.

Lien, I. L., Schultz, J. H., & Borgen, G. (2012). Intervensjon mot kjønnslemlestelse: Erfaringer fra tilbudet “Samtaler og frivillige underlivsundersøkelser” [Female genital cutting/mutilation- An intervention: Experiences from «Open dialogue and external pelvic examinations»] Norwegian only. (Rapport 2/2012).

Borgen, G., Dyb, G., Hafstad, G. S., Jensen, T. K., Langballe, Å., Myhre, M., . . . Øverlien, C. et al. (2011). Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge. Kunnskapsstatus. Revidert 2011 [Sexual and physical abuse of children and adolescents. A review: Revised 2011. ] Norwegian only.

Saur, R., Borgen, G., & Storholt, T. (2005). Kartlegging av kompetanse, ressurser og nettverk i regionene.

Other publications

Borgen, G. (2013). Kjønnslemlestelse. In B. Linnerud & I. Westlund (Red.) Lærerens bok: Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (pp. 39-47). .

Eskedal, J., Lien, I. L., Schultz, J. H., Grønlie, R., & Borgen, G. (2012). Hvorfor gjorde du det mamma? .

Myhre, M., & Borgen, G. (2012 May). Nettbasert veileder ved mistanke om fysisk barnemishandling. Foredrag på Barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer. 7. Nordiske konferanse om barnemishandling og omsorgssvikt, Bergen.

Borgen, G., Johansen, R. E. B., & Lien, I. L. (2011). Kjønnslemlestelse (KLL): En veiviser [Female genital mutilation/cutting (FGM/FGC): Guidelines.] Norwegian only. .

Borgen, G., & Eskedal, J. (2009). Hjemme verst. DVD: Cynergi.

Myhre, A., Berntzen, K., Selvaag, E., Normann, E., Ruud, B., & Borgen, G. (1998 January). Klassifikasjonsliste av anogenitale funn. Et hjelpemiddel i dagnostikken av seksuelle overgrep mot barn. Foredrag på Nordisk seminar om børnemishandling og omsorgssvigt, København, Danmark.

Myhre, A., Berntzen, K., Selvaag, E., Normman, E., Ruud, B., & Borgen, G. (1998 January). Den morfologiske undersøkelsen av anogenitalregionen. Hvilke forventninger kan vi ha til undersøkelsen. Foredrag på Nordisk seminar om børnemishandling og omsorgssvigt, København, Danmark.

Press Photos