Tema: Vold og overgrep

Coordinating Methodological Centre for prevention and elimination of violence against women and domestic violence in Slovakia

NKVTS har et faglig samarbeid med et nyopprettet kompetansesenter for bekjempelse av vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i Bratislava i Slovakia.

 
2015 Dette prosjektet er gjennomført 2017

Prosjektleder

  • Hjemdal, Ole Kristian

    Hjemdal, Ole Kristian

    Pensjonert forsker II / cand. sociol.

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Prosjektet startet for fullt i 2015. Forskere fra NKVTS har bidratt med kompetanse på flere områder. Prosjektet omfatter bl.a støtte og rådgivning til gjennomføring av omfangsundersøkelser om seksuelle overgrep mot kvinner og av familievold, en kartlegging av politiets arbeid med voldsutsatte kvinner og en kvalitativ studie om barn som følger med mor på krisesenter. Forskere fra NKVTS har deltatt på konferanser, seminarer og arbeidsmøter i Bratislava med kolleger på senteret og  bidratt med veiledning og støtte til ledelsen av senteret, samt formidlet politiekspertise til opplæring av politi når det gjelder politiets arbeid med familievold.  

NKVTS arrangerte studietur for partner og fagfolk på feltet. Her kan du lese rapporten som ble utarbeidet av vår slovakiske partner.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater