Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

EU-prosjekt IPPHEC

Utarbeidelse av en europeisk standard for sykehusenes psykososiale støtte til rammede av større hendelser som katastrofer, store ulykker, terrorhandlinger og lignende.

 
2007 Dette prosjektet er gjennomført 2010

Prosjektdeltakere

Metode

Kartlegging av sykehuspraksis innen feltet i 5 land, derav Norge, samt litteraturstudier.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet har egen hjemmeside

Det har produsert 2 rapporter: 

Psychosocial interventions following disasters, terrorism and other shocking events. General recommendations.

Psychosocial interventions following disasters, terrorism and other shocking events. Training recommendations.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater