Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

European Network for Psychosocial Crisis Management – Assisting Disabled in Case of Disaster – Implementation

Det er stor mangel på kunnskap om frykt, ulykker og psykologiske reaksjoner hos blinde og svaksynte personer. I denne studien skal vi undersøke hvilke typer ulykker og katastrofer som blinde og svaksynte opplever. Vi skal undersøke konsekvensene av slike hendelser og hvordan de kan mestres. Vi er også opptatt av hendelser som har medført blindhet og reaksjonene på dette.

 
2016 Dette prosjektet er gjennomført 2017

Prosjektleder

 • Heir, Trond

  Heir, Trond

  Forsker I/Professor II ,UiO / dr. scient.

  Vis profil

Prosjektdeltakere

 • Hansen, Marianne Bang
 • Brunes, Audun

Hovedmål

Formålet med studien er å kartlegge potensielt traumatiske hendelser, reaksjoner og mestring hos blinde og svaksynte mennesker.

Delmål

Følgende problemstillinger vil bli belyst:

 1. Traumatiske erfaringer hos blinde og svaksynte; er blinde og svaksynte i risiko for å oppleve ulykker, kriminalitet og vold?
 2. Posttraumatisk stress, depresjon og sosial tilbaketrekning hos blinde og svaksynte i sammenheng med tidligere erfaringer og mestringsstrategier
 3. Hvordan mestrer blinde og svaksynte potensielle traumatiske hendelser; synlighet, sikkerhetstiltak og hjelpsøking

Metode

Dette er en tverrsnittstudie der deltagerne er rekruttert fra Norges Blindeforbunds medlemmer. Av den totale medlemsmassen på rundt 8000 medlemmer, vil 800 personer blir intervjuet i et telefonintervju. Telefonintervjuet gjennomføres av IPSOS-MMI.

Utforming av spørreskjema og informasjon om deltagelse blir gjøres i tett samarbeid med Norges Blindeforbund. Undersøkelsen vil dekke erfaring med traumatiske hendelser, kartlegge PTSD, depresjon, mestring, sosial støtte, mobbing, livskvalitet, ensomhet, samt demografi, synsfunksjon, mobility.

Publikasjoner

Brunes, A., & Heir, T. (2021). Serious life events in people with visual impairment versus the general population. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), 18(21). doi:10.3390/ijerph182111536

Brunes, A., & Heir, T. (2020). Social interactions, experiences with adverse life events and depressive symptoms in individuals with visual impairment: A cross-sectional study. BMC Psychiatry. doi:10.1186/s12888-020-02652-7

Brunes, A., & Heir, T. (2020). Visual impairment and depression: Age-specific prevalence, associations with vision loss, and relation to life satisfaction. World Journal of Psychiatry (WJP), 10(6), 139-149. doi:10.5498/wjp.v10.i6.139

Brunes, A., Hansen, M. B., & Hansen, M., & Heir, T. (2019). Loneliness among adults with visual impairment: Prevalence, associated factors, and relationship to life satisfaction. Health and Quality of Life Outcomes, 17(1), 1-7. doi:10.1186/s12955-019-1096-y

Brunes, A., Hansen, M., & Heir, T. (2019). Einsamkeit bei Erwachsenen mit Sehbehinderung: Prävalenz, assoziierte Faktoren und Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Karger Kompass Ophthalmologie, 5(3), 110-117. doi:10.1159/000502498

Heir, T., Bonsaksen, T., Grimholt, T. K., Ekeberg, Ø., Skogstad, L., Lerdal, A., & Bredal, I. S. (2019). Serious life events and post-traumatic stress disorder in the Norwegian population. BJPsych Open, 5(5), 1-7. doi:10.1192/bjo.2019.62

Brunes, A., & Heir, T. (2018). Sexual assaults in individuals with visual impairment: A cross-sectional study of a Norwegian sample. BMJ Open, 8(6). doi:10.1136/bmjopen-2018-021602

Brunes, A., Hansen, M., & Heir, T. (2018). Post-traumatic stress reactions among individuals with visual impairments: A systematic review. Disability and Rehabilitation, 41(18), 2111-2118. doi:10.1080/09638288.2018.1459884

Brunes, A., Nielsen, M. B., & Heir, T. (2018). Bullying among people with visual impairment. Prevalence, associated factors and relationship to self-efficacy and life satisfaction. World Journal of Psychiatry (WJP), 22(1), 43-50. doi:10.5498/wjp.v8.i1.43

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater