Tema: Vold og overgrep

Involvering av helsesektoren i håndtering av kjønnslemlestelse i 30 land

Studien har kartlagt helsesektorens involvering i arbeid med forebygging av kjønnslemlestelse og tilbud om helsehjelp i 30 land. Dette inkluderer data fra 11 land der kjønnslemlestelse er en tradisjonell praksis og 19 land der praksisen først og fremst har kommet med immigrasjon. Studien inkluderer data om eksistens og implementering, finansiering og oppfølging og evaluering av helsepolitikk som tar for seg kjønnslemlestelse, utdanning og forpliktelser hos helsepersonell, tilgang til helsehjelp for komplikasjoner etter kjønnslemlestelse og eksistens og bruk av medisinske koder for registrering.

 
2016 Dette prosjektet er gjennomført 2017

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Metode

Et spørreskjema ble sendt til over 60 land, og data ble mottatt fra 30 land. Data’ene ble senere dobbeltsjekket.  

Publikasjoner

Johansen, R. E. B., Ziyada, M. M., Shell-Duncan, B., Kaplan, A., & Leye, E. (2018). Health sector involvement in the management of female genital mutilation/cutting in 30 countries. BMC Health Services Research, 18(240). doi:10.1186/s12913-018-3033-x

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater