Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse: Gjennomgang og oppdatering av informasjonsmateriell

Veviseren om kjønnslemlestelse skal bli et enda bedre verktøy hvor fagfolk i praksisfeltet kan få råd og veiledning i situasjoner det kan være viktig å forholde seg til. Brosjyrer utvikles og oppdateres

 
2013 Dette prosjektet er gjennomført 2014

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

  • Martens, Britta
  • Ersvik, Thea Grydeland
  • Robertsen, Tonje

Metode

Kartlegging: En brukerundersøke av erfaring med bruk av NKVTS brosjyremateriale og den nettbaserte veiviseren utføres blant brukere i hjelpeapparatet, frivillige organisasjoner og de direkte berørte.

Nye tekniske løsninger blir gjennomgått og hele veilederen oppdateres gjennom faglig oppdatering og strukturelle endringer som gjør det lettere å navigere seg rundt.

Deretter vil vi sikre at sider og materiell blir bedre kjent hos alle som kan ha nytte av det.

Eksisterende brosjyremateriell er oppdatert og oversatt til et nytt språk, arabisk.

En ny brosjyre om kjønnslemlestelse rettet mot unge gutter er utarbeidet.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater