Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse – Kartlegging av endringsvillighet i Norge

Prosjektet kartla sosiale normer og individuelle holdninger og aktivitet med henhold til kjønnslemlestelse blant en gruppe somaliske innvandrere i Norge. Hensikten er å danne grunnlag for et intervensjonsstudie som kan gi økt innsikt i effekt av tiltak.

 
2018 Dette prosjektet er gjennomført 2019

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

  • Mohammed, Naeema S. S.
  • Ahmed, Khadra Yasien
  • Mohamud, Abdirizak
  • Ahmed, Ibrahim S. M.
  • Gaal, Omar N.
  • Ibrahim, Amira

Hovedmål

Prosjektet kartla normer og verdier, vurderer endringsvillighet i avgrensede grupper og sosiale nettverk i Norge. En sentral verdi i prosjektet var tett samarbeid med ressurspersoner i berørte målgrupper som deltok i planlegging, gjennomføring av data-innsamling og analyse av funn.

Forskningsspørsmål:

a) Hva er de sosiale normene og individuelle holdninger til kjønnslemlestelse og annen negativ sosial kontroll?

b) Hva er flaskehalser for endring?

c) Hva gjør individer og grupper for å forebygge og forhindre kjønnslemlestelse?

d) Er det sammenheng mellom kjønnslemlestelse og andre former for negativ sosial kontroll?

e) Hva gjør gruppene for å lette identifikasjon av helseproblemer og søkning etter helsehjelp?

 

Metode

Prosjektet vil benytte en metode og modell (REPLACE) som er utviklet i England og brukt på 7 ulike nasjonalitetsgrupper i fem land. Dette vil gi muligheter for sammenlikning med grad av endring og endringsvillighet i andre land. Modellen omfatter også en ny type indikatorer som gir konkrete mål på endring i handling så vel som i individuelle holdninger og meninger og sosiale normer og forventninger.

Publikasjoner

Johansen, R. E. B. (2022). Discourses of change: the shift from infibulation to sunna circumcision among Somali and Sudanese migrants in Norway. PLOS ONE, 17(6). doi:10.1371/journal.pone.0268322

Johansen, R. E. B., Ibrahim, A. J. M., Sheekh Mohammed, N. S., Mohammed, N. S. S., Ahmed, K. Y., Mohamud, A., Ahmed, I. S. M., & Gaal, O. N. (2020). Methodological reflections on the engagement of cultural insiders: a study on Female Genital Cutting among Somali Migrants in Norway. In S. Johnsdotter (Ed.) Female Genital Mutilation/Cutting – The Global North and South (pp. 185-215). Malmø: Centre for Sexology and Sexuality Studies. doi:10.24834/isbn.9789178771240

Johansen, R. E. B., & Johansen, B. (2019). Blurred transitions of female genital cutting in a Norwegian Somali community. PLOS ONE, 14(8), 1-22. doi:10.1371/journal.pone.0220985

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater