Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse – Kartlegging av endringsvillighet i Norge

Prosjektet vil karlegge sosiale normer og individuelle holdninger og aktivitet i forhold til kjønnslemlestelse blant noen få utvalgte grupper i Norge. Hensikten er økt innsikt i effekt av tiltak, sammenligning med samme gruppe i andre land og som grunnlag for tilpassning av videre tiltak.

 
2018 Dette prosjektet er gjennomført 2019

Prosjektleder

  • Johansen, Ragnhild Elise

    Johansen, Ragnhild Elise

    Forskningsleder / forsker II

    Vis profil

Prosjektdeltaker

  • Ibrahim, Amira

Hovedmål

Prosjektet kartlegger normer og verdier, vurderer endringsvillighet i avgrensede grupper og sosiale nettverk i Norge. En sentral verdi i prosjektet er tett samarbeid med ressurspersoner i berørte målgrupper som vil ha et stort ansvar i planlegging, gjennomføring og analyse av prosjektet.

Forskningsspørsmål: a) Hva er de sosiale normene og individuelle holdninger til kjønnslemlestelse og annen negativ sosial kontroll? b) Hva er flaskehalser for endring? C) Hva gjør individer og grupper for å forebygge og forhindre kjønnslemlestelse? d) Er det sammenheng mellom kjønnslemlestelse og andre former for negativ sosial kontroll? e)Hva gjør gruppene for å lette identifikasjon av helseproblemer og søkning etter helsehjelp?

Metode

Prosjektet vil benytte en metode og modell (REPLACE) som er utviklet i England og brukt på 7 ulike nasjonalitetsgrupper i fem land. Dette vil gi muligheter for sammenlikning med grad av endring og endringsvillighet i andre land. Modellen omfatter også en ny type indikatorer som gir konkrete mål på endring i handling så vel som i individuelle holdninger og meninger og sosiale normer og forventninger.

Publikasjoner

Johansen, R. E. B., & Johansen, B. (2019). Blurred transitions of female genital cutting in a Norwegian Somali community. PLOS ONE, 14(8), 1-22. doi:10.1371/journal.pone.0220985

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater