Tema: Vold og overgrep

Kompetanseutviklingsprosjekt om voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn

Barne- og familiedepartementet har gitt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i oppdrag å iverksette et kompetanseutviklingsprosjekt om arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn. Dette gjøres i samarbeid med Krisesenteret i Oslo, Likestillingssenteret og Ullevål Universitetssykehus.

 
2004 Dette prosjektet er gjennomført 2007

Prosjektdeltakere

  • Sogn, Hanne
  • Jonassen, Wenche

Hovedmål

Gjennomføre et pilotprosjektet som vil danne grunnlaget for utformingen av kompetansehevingskurs for krisesenter­medarbeidere og deres samarbeidspartnere

Tilleggsinformasjon

Pilotprosjekt er gjennomført i form av et to-dagers kurs i Østfold i februar 2005. Erfaringene fra pilotprosjektet vil danne grunnlaget for utformingen av påfølgende kurs som skal arrangeres over hele landet i løpet av 2005-2006.

Kurset skal være praktisk orientert og gi konkret kunnskap som kan komme til nytte i arbeidet med målgruppen. 

 

Det foreslås tre moduler for tilegnelse av kompetanse:
1) kurs for krisesenteransatte og deres samarbeids­partnere,
2) regional/lokal veiledningstjeneste i saker som gjelder voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn og
3) hospitering på krisesentre som har omfattende erfaring med kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn.

Publikasjoner

Jonassen, W. (2007). Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn – erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater