Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

PROTECT: Prospective Research On Terrorist Events and Collective Trauma – A cross-border study of health service utilization and prescriptions

 
2019 Dette prosjektet er pågående 2022

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Formålet med PROTECT er å utvikle kunnskap som kan bidra til å styrke helsetjenestens beredskap mot terrorangrep og lignende katastrofer. Slike hendelser rammer individer, familier og samfunn over hele verden. Forskning har vist at mange av de som rammes ikke får tilstrekkelig helsehjelp, og det er et stort behov for å utvikle bedre modeller for oppfølging.

Terrorangrep skaper kaos og uforutsigbarhet som gjør det utfordrende å gjennomføre god forskning i etterkant. PROTECT har som målsetning å utvikle en effektiv forskningsmetode som gjør det mulig å sammenligne bruk av helsetjenester mellom terrorangrep på tvers landegrenser. Vi vil undersøke hvordan direkte og indirekte eksponering for et terrorangrep påvirker bruk av primær- og spesialisthelsetjenester og medisinforskrivninger ved å innhente data fra helseregistre og administrative databaser i henholdsvis Norge og Frankrike. Disse dataene vil sammenstilles med selvrapporterte data fra intervju- og internett-baserte studier av terrorutsatte i Norge (de som ble rammet av Utøya-angrepet i 2011) og Frankrike (de som ble rammet av terrorangrepene i Paris i 2015). Det betyr at studien vil gi innsikt både i hvordan de utsatte selv opplever sin helse og helsehjelpen de har mottatt, og gi presis informasjon om når og hvor mye de har vært i kontakt med helsevesenet.

Ved hjelp av register- og administrative data vil vi også undersøke om det var endring i bruk av helsetjenester eller medisiner hos den generelle befolkningen etter terrorangrepene i Norge og Frankrike. Samarbeid med Frankrike gir mulighet for å sammenligne bruk av helsetjenester etter terrorangrep på tvers av landegrenser. Norge og Frankrike har noe ulik organisering av helsetjenester. Dette gjør at prosjektet kan gi innsikt i hvordan forskjeller i organisering kan påvirke hjelpetilbudet. Denne kunnskapen kan bidra til at vi kan utforme bedre helsehjelp ved lignende hendelser i fremtiden.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Samarbeidsparntere er NTNU, INSERM og Sante publique France

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater