Ansatte
Nilsen, Lisa Govasli Pressebilder

Nilsen, Lisa Govasli

Forsker II
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge
Telefon: 476 42 854

Kompetanseområder

  • Terror, katastrofer og krig
  • Seksuelle overgrep i krig
  • Helsesystemer og helsepolitikk

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Nilsen, L. G. (2023). The Framing of the Terrorist Threat in Health Contingency: Implications for Response. European Journal for Security Research. doi:10.1007/s41125-023-00094-2

Nilsen, L. G., & Stene, L. E. (2023). Preparing for the unexpected: a comparative study of policies addressing post-terror health reactions in Norway and France. International Journal of Mental Health Systems, 17(1). doi:10.1186/s13033-023-00582-x

Nilsen, L. G., Wentzel-Larsen, T., & Stene, L. E. (2023). The short-term impact of terrorism on public mental health: an emergency primary care approach. BMC Public Health, 23(1). doi:10.1186/s12889-023-17240-z

Stene, L. E., Vuillermoz, C., Overmeire, R. V., Bilsen, J., Dückers, M., Nilsen, L. G., & Vandentorren, S. (2022). Psychosocial care responses to terrorist attacks: a country case study of Norway, France and Belgium. BMC Health Services Research, 22. doi:10.1186/s12913-022-07691-2

Jensen, T. K., Stene, L. E., Nilsen, L. G., Haga, J. M., & Dyb, G. (2019). Tidlig intervensjon og behandling. I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (s. 141-165). Gyldendal Akademisk.

Langballe, Å., Nilsen, L. G., & Schultz, J. H. (2019). Å skape mening i det meningsløse. Ungdoms erfaringer fra deltakelse i egne rettsprosesser. I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (s. 125-140). Gyldendal Akademisk.

Nilsen, L. G., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2019). Sosiale medier etter katastrofer. I G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (s. 118-124). Gyldendal Akademisk.

Nilsen, L. G., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2019). Trust after Terror: Institutional trust among young terror survivors and their parents after the 22nd of July terrorist attack on Utøya island, Norway. Frontiers in Psychology, 10:2819, 1-10. doi:10.3389/fpsyg.2019.02819

Bugge, I., Jensen, T. K., Nilsen, L. G., Ekeberg, Ø., Dyb, G., & Diseth, T. H. (2018). Psychosocial care for hospitalized young survivors after the terror attack on Utøya Island: A qualitative study of the survivors’ experiences. Injury, 1-8. doi:10.1016/j.injury.2018.10.024

Nilsen, L. G., Hafstad, G. S., Staksrud, E., & Dyb, G. (2018). Five reasons for using social media among young terror survivors: Results from the Utøya study. Computers in Human Behavior, 84, 285-294. doi:10.1016/j.chb.2018.03.006

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Nilsen, L. G. (2023). In the Aftermath of Terrorism: Individual trauma, sociopolitical reactions and institutional response. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology (NTNU). (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Nilsen, L. G., Stene, L. E., Glad, K. A., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2017). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya. Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet.. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2017).

Askeland, I. R., Moen, L. H., Nilsen, L. G., Kruse, A. E., Hjemdal, O. K., & Holt, T. (2016). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 10/2016).

Holt, T., Nilsen, L. G., Moen, L. H., & Askeland, I. R. (2016). Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 6/2016).

Nilsen, L. G., Langballe, Å., & Dyb, G. (2016). «Men hva er det egentlig ment for?» Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2016).

Andre publikasjoner

Nilsen, L. G., & Stene, L. E. (2022 November). Preparing for the unexpected: Comparing plans for post-terror health response in Norway and France. Paper presented at European Public Health Conference. Strengthening health systems: improving population health and being prepared for the unexpected, Berlin.

Stene, L. E., Dückers, M., Vuillermoz, C., Van Overmeire, R., Bilsen, J., Nilsen, L. G., & Vandentorren, S. (2021 September). Psychosocial care to civilians affected by terrorist attacks in Norway (2011), France (2015), Belgium (2016), and the Netherlands (2019). Paper presented at The Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies (NEEDS).

Nilsen, L. G., & Stene, L. E. (2021 September). Preparing for the unexpected: A comparative study of policy responses addressing post-terror health reactions in Norway and France. Paper presented at The Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies (NEEDS).

Nilsen, L. G., Hafstad, G. S., Staksrud, E., & Dyb, G. (2018 September). Bruk av sosiale medier etter terror. Foredrag på Å forske på terror – lytte til overlevendes stemmer, Litteraturhuset, Oslo.

Nilsen, L. G., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2018 November). Institutional Trust after Terror. Paper presented at 34th Annual Meeting, International Society for Traumatic Stress Studies, Washington D.C.

Nilsen, L. G., Stene, L. E., Glad, K. A., Hafstad, G. S., & Dyb, G. (2017 March). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya: Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet. Foredrag på Frokostseminar/Rapportlansering, Oslo.

Nilsen, L. G., & Dyb, G. (2016 June). «Men hva er det egentlig ment for?» Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Foredrag på Presentasjon av resultater fra rapporten om voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, Oslo.

Nilsen, L. G., Langballe, Å., & Dyb, G. (2016 October). “Men hva er det egentlig ment for?” Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya. Foredrag på Fem år siden 22. juli: Hva har vi lært?, Oslo.

Moen, L. H., Askeland, I. R., Holt, T., & Nilsen, L. G. (2016 May). Behandlingstilbudet til barn og unge som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep. Foredrag på Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt, City Conference Centre, Folkets hus, Stockholm.

Askeland, I. R., Nilsen, L. G., & Moen, L. H. (2016 September). Behandlingstilbud til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd i Norge. Foredrag på Nordisk nettverksmøte, København.

Pressebilder