Tema: Vold og overgrep

Teenage intimate partner violence: Factors associated with victimization among Norwegian youths

Hellevik, P., & Øverlien, C. (2016). Teenage intimate partner violence: Factors associated with victimization among Norwegian youths. Scandinavian Journal of Public Health, 44(7), 702-708. doi:10.1177/1403494816657264

Tenåringer som sender tekst- og bildemeldinger med seksuelt innhold er oftere utsatt for vold i kjæresteforhold enn de som ikke sender slike meldinger. Digitale medier brukes dessuten ofte for å kontrollere kjærester.

Tidligere forskning har vist at sammenlignet med voksne har unge mennesker en høyere risiko for å oppleve vold, inkludert fysisk vold, mishandling, seksuelle overgrep og å være vitne til vold. Denne artikkelen tar for seg nivået av kjærestevold blant norske tenåringer. Prosjektet ser på både fysisk vold og overgrep som skjer via digitale media (digital vold). Digital vold kan for eksempel være truende tekstmeldinger, at kjæresten skaffer seg tilgang til din konto på sosiale medier mot din vilje, eller å presses til å sende meldinger med seksuelt innhold.

Studien tok form av en spørreundersøkelse som ble besvart på skolen.  Inkludert i datamaterialet er 994 ungdommer i alderen 14-17, hvorav 549 (55,3 %) svarte ja på spørsmålet om de hadde vært i et forhold (inkludert korte, mindre seriøse forhold). Disse ungdommene fikk en rekke oppfølgingsspørsmål om erfaringer med vold i kjæresteforhold.

De som hadde vært i et forhold besvarte til sammen 95 spørsmål. Spørsmål om erfaringer med vold hadde svaralternativene «aldri», «en gang», «noen få ganger» eller «ofte». Ungdommene svarte også på hvordan volden fikk dem til å føle seg, sortert på negative, nøytrale og positive følelser, for eksempel trist, redd, skamfull, sint, ingen virkning, ønsket, morsomt, beskyttet.

Over 40 prosent har opplevd vold i kjæresteforhold

42,9 % av tenåringene som var eller hadde vært i et forhold hadde opplevd en eller flere former for vold. Fordelt på de ulike formene er tallene:

 • digital vold: 29,1 %
 • psykisk vold: 25,9 %
 • seksuell vold: 18,8 %
 • fysisk vold: 12,8 %

Jenter oppga at de hadde vært utsatt for mer fysisk, digital og seksuell vold enn gutter, mens det for psykologisk vold ikke var forskjell. Jenter oppga også i langt større grad negative følelser forbundet med volden.

Ungdom som har vært utsatt for mobbing hadde økt risiko for å ha opplevd psykisk og seksuell vold, men ikke fysisk og digital vold. Ungdom som gjør det dårlig på skolen hadde større risiko for å bli utsatt for psykisk vold.

Klar sammenheng mellom «sexting» og kjærestevold

Denne studien viser at ungdom som sender meldinger med seksuelt innhold (sexting) oftere opplever vold i nære relasjoner.

Teknologien har skapt nye arenaer hvor tenåringer selv må navigere hva som er akseptabel oppførsel. Det trengs mer forskning for å undersøke sammenhengen mellom medier og kjærestevold.

Norge har hatt fire handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, men ingen har disse har tatt opp digital vold og kun den siste har i noen grad nevnt vold mellom tenåringer.

Studien er del av prosjektet Safeguarding Teenage Intimate Relationships (STIR), et EU-prosjekt som ser på tenåringers erfaring med vold i nære relasjoner i fem land: Storbritannia, Kypros, Bulgaria, Italia og Norge. 147 norske skoler ble invitert til å delta i spørreundersøkelsen og 10 av dem takket ja til å delta. Utvalget er ikke representativt for aldersgruppen som helhet.

Forskerne

 • Hellevik, Per Moum

  Hellevik, Per Moum

  Forsker II

  Vis profil
 • Øverlien, Carolina

  Øverlien, Carolina

  Forsker I/Professor i socialt arbete, Stockholm universitet

  Vis profil