Tema: Vold og overgrep

Se min kjole – Oda i dommeravhør. DVD og manual

 
2005 Dette prosjektet er gjennomført 2007

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

  • Gamst, Kari Trøften

Hovedmål

I løpet av prosjektperioden skal det utvikles og produseres et undervisningsopplegg om dommeravhør av barn og inneholde en instruksjonsvideo og en manual

Metode

Undervisningsopplegget bygger på «Den dialogiske kommunikasjonsmetode» utviklet av forskerne i deres avhandlingsarbeid «Barn som vitner» (Gamst & Langballe, 2004).

Det er primært rettet mot politi- og påtalemyndighet, men henvender seg også til barnevern, helse- og skoleetaten ved mistanke om vold, seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt.

Tilleggsinformasjon

Utviklingsprosjektet er utført på oppdrag fra Justis- og politidepartementet.

Publikasjoner

Langballe, Å., & Gamst, k. T. (2007). Se min kjole: Oda i dommeravhør. DVD og manual: Cynergi.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater