Stress og helseplager hos sykehuspersonell i løpet av covid-19-pandemien

Gjennom Covid-19 pandemien behandler sykehusene kritisk syke pasienter. Helsepersonell opplever å stå i vanskelige arbeidssituasjoner med økt risiko for egen helse. Innsatsen som gjøres er uvurderlig for at så mange som mulig skal overleve. Kunnskap om hvordan helsepersonell opplever pandemien er viktig for å bedre arbeidsforholdene og sikre beredskap i slike situasjoner. Vi inviterer derfor helsepersonell som har kontakt med smittede til å delta i denne studien.

Illustrasjonsfoto: shutterstock.com

 

Logg inn med minID og delta her

(Dersom du har problemer, prøv å bruk google chrome som nettleser)

 

Om studien

Formålet med prosjektet er å kartlegge hvilke arbeidsbelastninger og kritiske hendelser sykehusansatte opplever på norske sykehus i behandlingen av pasienter som er smittet av covid-19 i ulike faser av pandemien. Videre vil studien undersøke stressreaksjoner og helseplager under og i etterkant av utbruddet.

Prosjektet har følgende spesifikke formål:

  • kartlegge helsekonsekvenser for sykehuspersonell som arbeider med covid-19-smittede pasienter under utbruddet
  • undersøke individuelle, arbeidsrelaterte og organisatoriske forhold som har betydning for belastninger, stress og helseplager
  • identifisere akutte og langsiktige behov for tiltak for å redusere belastninger, stress og helseplager og for å opprettholde god kapasitet ved sykehusene

I etterkant av pandemien vil kunnskapen bidra til å bedre beredskap for pandemier og lignende kriser i fremtiden.

For å kunne få et mest mulig representert bilde av arbeidssituasjonen under covid-19-viruset, er vi avhengig av at flest mulig av invitert sykehuspersonell deltar i studien.

Om du ønsker å delta kan du logge inn å svare på nettskjema ved å trykke her