Stress og helseplager hos sykehuspersonell i løpet av covid-19-pandemien

Gjennom to og et halvt år med pandemi har belastningen på sykehusene vært stor. I høst økte trykket ytterligere i forbindelse med den pågående fjerde smittebølgen. Helsepersonell er vår viktigste ressurs for å sikre effektiv kriserespons og god helsehjelp til alle. Likevel mangler vi kunnskap om hvordan sykehusene best mulig kan ivareta helsepersonell gjennom denne og kommende kriser.

 

Webinar 20.6.2022

20. juni 2022 samlet vi samarbeidspartnerne våre for et seminar for å diskutere foreløpige tall fra helsepersonellstudien, samt høre om erfaringer og utfordringer direkte fra sykehusene om hva de har stått i gjennom pandemien. Resultatet ble et webinar hvor vi deler kunnskap og erfaringer. Du kan se webinaret ‘Covid-19-pandemiens påvirkning på sykehuspersonells arbeidsmiljø og helse – hva har vi lært og hva kan vi gjøre videre? ved å trykke her.

 

PDF-fil til alle presentasjonene finner du ved å trykke her..

 

Om helsepersonellstudien

I helsepersonellstudien tar vi sikte på å identifisere arbeidsrelaterte faktorer av betydning for helsa til sykehuspersonell –  som potensielle mål for fremtidige intervensjoner.

Gjennom Covid-19 pandemien har befolkningens sikkerhet, liv og helse vært avhengig av at
helsepersonell klarer å stå i jobb gjennom krisen. Gjennom langvarige kriser som medfører betydelig
økt belastning på personell, kan det være behov for stressreduserende tiltak. Ved sykehus har man
ofte hatt en individuell tilnærming til håndtering av stress og helseplager hos ansatte. I mange
tilfeller kan overordnede arbeidsmiljøtiltak være mer hensiktsmessige og kostnadseffektive.

Målsettingen med helsepersonellstudien er å kartlegge helsepersonells opplevelser, helseplager,
behov og tilgang til hjelp og støtte på jobb gjennom de fire smittebølgene av covid-19 pandemien.
Dette for å bidra med kunnskap som basis for utvikling av gode, tilpassede tiltak for ivaretagelse av
ansatte i sykehus gjennom denne krisen og kommende langvarige kriser.

 

Hvordan opplever helsepersonell  Covid-19-pandemien?

Helsepersonellstudien har fulgt smittebølgene for å få best mulig kunnskap om hvordan det er å jobbe på sykehus og i prehospitale tjenester under pandemien.

 

 

I forbindelse med første smittebølge våren 2020 inviterte vi personell ved sykehus og i prehospitale tjenester til å delta i første runde av spørreundersøkelsen på nett. Da smitten økte mot julen samme år, inviterte vi til andre runde, derretter tredje runde under den tredje smittebølgen i april 2021. Til sammen har over 1900 sykehuspersonell valgt å dele sine erfaringer av å jobbe på sykehus og prehospitale tjenester under pandemien. Når smitten nå har økt mer enn noen gang, inviterer vi til fjerde runde i helsepersonellstudien.

Covid-19-pandemien stiller store krav til helsepersonell på sykehus og i prehospitale tjenester. Her behandles de som blir alvorlig syke av covid-19 med langvarige og krevende tiltak. Samtidig får andre syke behandling og beskyttes mot smitte med strenge smitteverntiltak. Å lykkes med slike krevende arbeidsoppgaver gir mestring og krefter til å tåle press. Arbeid under dårlig tilrettelagte arbeidsforhold med vedvarende høyt stressnivå gir derimot økt risiko for søvnplager, andre helseplager og utmattelse.