Tema: Vold og overgrep

Kunskap om våld, sexuella øvergrepp, barnkonventionen och samtalsmetodik bland blivande grundskolelærare, barnehagelærare och barnevernspedagoger

 
2015 Dette prosjektet er gjennomført 2016

Prosjektleder

  • Øverlien, Carolina

    Øverlien, Carolina

    Forsker I/Professor i socialt arbete, Stockholm universitet

    Vis profil

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Formålet med rapporten «Takk for at du spør» har vært å undersøke kunnskap førskolelærere, grunnskolelærere og barnevernspedagoger har om FNs konvensjon om barnets rettigheter, seksuelle- og fysiske overgrep mot barn, og om samtalemetodikk med barn. Kunnskapen ble undersøkt i henhold til faglig innhold, om det blir- og hvor mye det blir undervist om tematikken, tilstrekkelig kunnskap og hva det er ønske om å lære mer om. Det ble gjennomført en kartlegging der studenter i ni utdanningsinstitusjoner, høgskoler og universiteter, fikk mulighet til å delta på en nettbasert spørreundersøkelse. Resultatene fra studien ble sammenlignet med resultatene fra vår tidligere studie «Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle!».

De aller fleste blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere har fått betydelig mer undervisning om kunnskapsområdene vi har spurt etter, sammenlignet med resultatene fra studien i 2007. Til tross for dette svarer en stor majoritet at de ikke opplever at de har fått tilstrekkelig kunnskap med hensyn til deres fremtidige yrkesliv. Studentene oppgir at undervisningen om kunnskapsområdene har mangler både i kvantitet og kontinuitet. Dette indikrer at det er behov for en ny strategi fra utdanningsinstitusjonene, der de bør organisere sitt undervisningsopplegg systematisk og helhetlig slik at studentene får den kompetansen de etterspør.

Publikasjoner

Øverlien, C., & Moen, L. H. (2016). «Takk for at du spør!» En oppfølgingsstudie om kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn blant blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2016).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater