Tema: Vold og overgrep

Vold og seksuelle overgrep blant urfolk – utvalgte internasjonale perspektiver

Bjørnholt, M., Bergman, S., & Grøvdal, Y. (2021). Vold og seksuelle overgrep blant urfolk – utvalgte internasjonale perspektiver. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2021).

Mennesker som tilhører urfolk er mer utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Denne rapporten gir en oversikt over utvalgt internasjonal forskningslitteratur om vold i nære relasjoner blant urfolk.

Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep rammer ikke likt.

Noen er mer utsatt enn andre. Det gjelder blant andre mennesker som tilhører urfolk. Dette må ses i sammenheng med den ofte voldelige historien med utryddelse, undertrykkelse og assimilering som del av kolonialisering.

Sammenhengene mellom felles erfaringer og den enkeltes liv og erfaringer er tema for en økende forskningslitteratur. Denne rapporten gir en oversikt over utvalgt internasjonal forskningslitteratur om vold i nære relasjoner i urfolk.

I rapporten diskuteres historiske kollektive traumer, kjønn og kjønnsrelasjoner og omfang av vold og overgrep blant urfolk. Den trekker frem bidrag til en mer kreativ, respektfull og reparerende forskning om og med urfolk. Endelig setter rapporten søkelys på urfolksrett og tilgang på rettferdighet, både i historisk perspektiv og i dag. Avslutningsvis diskuteres relevansen av internasjonal urfolksforskning for forskning om vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

Forskerne

Vold og seksuelle overgrep blant urfolk – utvalgte internasjonale perspektiver

PDF 2.2MB

Last ned publikasjon