Seminarer og arrangementer

Tidlig hjelp til traumeutsatte barn

Arrangementet ble avholdt 1. november kl 9.00 - 10.30

Vi har testet en trinnvis behandlingsmodell i kommunale tjenester for barn og unges psykiske helse. 1. november presenterer vi resultater fra pilotstudien.

1.
november

Seminaret er gratis, men krever påmelding. Påmeldingsskjema nederst på siden.

Mange barn og unge opplever traumatiserende hendelser hvert år, og mange vil ha behov for hjelp. Spesialisthelsetjenesten (BUP) tilbyr gode behandlingsmetoder for traumatiserte barn, men mange barn må vente lenge før de får hjelp. Da kan vansker som i utgangspunktet var små, ha utviklet seg til å bli store.

Studier viser at foreldrene spiller en viktig rolle for å hjelpe barns tilpasning etter traumer, men mange foreldre føler seg hjelpeløse og vet ikke hva de kan gjøre. Det er derfor behov for gode behandlingsmetoder som kan gi barna hjelp på et tidlig tidspunkt, og som kan bidra til å styrke foreldrenes evne til å ivareta barna sine.

Trinnvis TF-CBT er en behandlingsmodell som er utviklet for barn i alderen 7-12 år og består av to trinn:

  1. en foreldreledet, terapeut-støttet behandling, der store deler av behandlingen foregår hjemme.
  2. ordinær, terapeutledet traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i BUP.

I pilotstudien har NKVTS undersøkt om trinn 1, den foreldreledede delen, er en metode som passer inn i kommunale tjenester for barn og unge i Norge. Blant annet har vi sett på om barn, foreldre, og terapeuter liker å jobbe med metoden, og om barna rapporterer om bedring i symptomene sine etter behandling. Studien er finansiert av Helsedirektoratet (Hdir).

Kom og hør resultater fra studien. Seminaret streames.

Medvirkende

Har du spørsmål?

Tidlig hjelp til traumeutsatte barn
Kontakt Runhild Grønlie
Senior kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404