Seminarer og arrangementer

Webinar og workshop 21. mars: flyktninger og migranter i skolen

Arrangementet ble avholdt 21. mars 2022

Et internasjonalt forskningsprosjekt har gjennomført 5 intervensjoner i skoler i Europa for å fremme migranters og flyktningers psykososiale helse. På webinaret deler de resultater fra studien. På workshopen får du kunnskap om intervensjonene.

NKVTS deltar i det internasjonale prosjektet «RefugeesWellSchool». Prosjektet har utviklet og testet skolebaserte tiltak for å fremme psykisk helse og psykososial velvære for unge med flyktning- og migrasjonsbakgrunn. Intervensjonene fokuserer på å styrke sosial støtte, sosiale nettverk og sosial samhørighet blant nyankomne i skolen.

Webinar 21. mars 10:00 – 13:00: bli med på webinar for å lære om migrant- og flyktningungdoms psykiske helse og trivsel i skolen. Resultater fra RWS-prosjektet blir presentert på webinaret.

Workshops 21. mars 14:00 – 15:30: bli med på workshop om én av de fem intervensjonene, og lær om hvordan du implementerer den intervensjonen i skolen.

Fullt program kommer.

Webinaret og workshopen arrangeres av Ghent universitet.

Meld deg på her.

Intervensjonene

RWS implementerte fem intervensjoner, alle med fokus på å styrke sosial støtte, sosiale nettverk og sosial samhørighet.

  • Classroom Drama
  • Welcome To School
  • Peer Integration & Enhancement Resource
  • In-Service Teacher Training
  • In-Service Teacher Training with Teaching Recovery Techniques

RefugeesWellSchool (RWS) er et EU Horizon 2020-forskningsprosjekt. Prosjektet fant sted i Belgia, Danmark, Finland, Norge, Sverige og Storbritannia.

Har du spørsmål?

Webinar og workshop 21. mars: flyktninger og migranter i skolen
Kontakt Arnfinn Jomar Andersen
Forskningsleder
Mobil: 47031669