Hva er Trinnvis sammen?

Dette er et typisk behandlingsforløp med Trinnvis sammen

Behandlingsforløpet i Trinnvis sammen (tidligere trinnvis TF-CBT) vil som regel foregå over ca. 12-15 uker.  

De første 6-9 ukene består av: 

  • 3 møter mellom terapeuten, barnet og omsorgspersonen.  
  • 2 ukentlige møter hjemme mellom barn og omsorgspersonen, hvor det jobbes med et strukturert opplegg av samtale- og mestringsøvelser med utgangspunkt i en arbeidsbok. Arbeidsboken fokuserer på avspenning og stresshåndtering, prosessering av tanker og minner knyttet til traumehendelsen og på forbindelsen mellom tanker, følelser og atferd. 
  • Ukentlig telefonkontakt mellom omsorgsperson og terapeuten for støtte og veiledning. 

Dersom tilstrekkelig bedring etter 9 uker, følger 6 uker i vedlikeholdsfase: 

  • 2 møter mellom terapeuten, barnet og omsorgspersonen. 
  • 3 møter mellom barnet og omsorgsgiver hvor det jobbes med å forankre viktig mestring fra behandlingsforløpet, samt å forebygge tilbakefall.
  • 3 telefonsamtaler mellom omsorgsperson og terapeut for støtte og veiledning.

 

Ved behov for mer intensiv behandling etter 9 uker, vil barnet kunne henvises til spesialisthelsetjenesten/BUP. 

 

Familiene som deltar i det aktuelle forskningsprosjektet vil bli fulgt opp av en egen kartlegger fra prosjektgruppen som vil måle utviklingen i barnets symptomer og funksjonsnivå før, underveis og opp til 1,5 år etter behandlingen. Det vil i tillegg bli bedt om samtykke til å innhente registerdata opp til 5 år for å kunne evaluere effekten på lang sikt. 

 

Illustrasjon av forløpstrinnene:

Behandlingsforløp Trinnvis

Tilbake til hovedsiden.