Kontakt forskningsgruppen

Kontakt prosjektgruppen på: trinnvissammen@nkvts.no

 

Prosjektleder 

Ormhaug, Silje Mørup (Prosjektleder/ Ph.D.)

 

Foto: NKVTS, Kristoffer Sandven

Hele prosjektgruppen:

Tilbake til Trinnvis Sammen hovedsiden

Merk: NKVTS er et forskningssenter. Forespørsler om og henvisninger til behandling gjøres ved kontakt med helsevesenet.