Barn og traumer

Traumatiske opplevelser medfører som oftest ulike stressreaksjoner. Vanligvis vil symptomene avta over tid. Stressreaksjoner kan imidlertid vedvare og utvikle seg til post-traumatiske stresslidelser (PTSD). Da kan det være nyttig å vite at det finnes effektiv behandling. På denne siden kan du lese og høre mer om traumer og barns reaksjoner.

Traumatiske hendelser og barns reaksjoner

Her gir vi en kort innføring i traumer og traumereaksjoner hos barn. En potensielt traumatiserende hendelse er hvor du befinner deg i en situasjon der du føler trussel mot eget liv eller helse, eller er vitne til at andres liv og helse er i fare. En traumatisk hendelse kan for eksempel være krig og flukt, ulykker og katastrofer, mobbing, hundebitt, vold og seksuelle overgrep. 

I denne videoen kan du høre Tine Jensen, professor og spesialist i barne- og ungdomspsykologi (UiO og NKVTS), snakke om barn og traumer.

Traumereaksjoner hos barn

Traumatiske hendelser er forbundet ulike former for stressreaksjoner. Selv om de fleste vil se at symptomene avtar over tid, ofte ved hjelp av sosial støtte, vil enkelte oppleve vedvarende plager.

Det er mange barn og unge som får reaksjoner etter en traumatisk hendelse. Når disse reaksjonene ikke går over av seg selv, men varer lenge etter at hendelsen er over, kalles dette posttraumatiske stressymptomer (PTSS). Barn eller ungdommer som får slike reaksjoner kan i tillegg slite med angst og/eller depresjon.

Eksempler på mulige reaksjoner:

  • Du gjenopplever hendelsen når noe minner deg om det som har skjedd
  • Du unngår å tenke på det som har skjedd eller unngår steder som minner om det som har hendt
  • Du føler skyld eller skam over det som har hendt
  • Du har endret tankene dine eller følelsene dine etter det som har hendt
  • Du sover dårlig, føler deg urolig og er skvetten

Traumer og behandling

Noen ganger går reaksjonene over av seg selv og livet fortsetter som før. Andre ganger er det nok hjelp for barnet eller ungdommen å snakke om traumet med venner, foreldre, helsesøster eller andre kjente voksne. Dette er imidlertid ikke alltid tilstrekkelig. Noen ganger føler man seg fortsatt plaget og trenger mer hjelp. Det er da viktig å vite at det finnes gode behandlingsmetoder og at det går an å bli kvitt plagene. Trinnvis TF-CBT er en slik metode.

 

Tilbake til hovedsiden