Publisert 6. november 2018
< NKVTS TV

Kartlegging og diagnostisering av PTSD


Prosjektet  Implementering av traumebehandlingstilbud til voksne (ITV) har som mål å implementere spesifikke kunnskapsbaserte behandlingsmetoder i spesialisthelsetjenesten. Som en del av implementeringen har klinikkene fått opplæring i kartlegging av traumer og diagnostisering av PTSD.

I dette klippet forteller psykologspesialist og forsker Harald Bækkelund om hvordan traumer og PTSD-symptomer kan kartlegges ved hjelp av verktøyet TRAPS.

Dette klippet er del 3 av et foredrag i 3 deler.