Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse – kompetansefunksjonen

Kompetansefunksjonen mot kjønnslemlestelse er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) for perioden 2020-2024. Kompetansefunksjonen inkluderer oppgaver knyttet til faglig oppdatering og formidling for å sikre at alle som jobber med eller er berørt av denne tematikken har god og oppdatert kunnskap. Dette inkluderer ny forskning og forskningsbasert formidling.

 
2020 Dette prosjektet er pågående 2024

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Vi formidler ny og oppdatert kunnskap gjennom følgende kanaler:

– NKVTS sine nettsider, inkludert i Veiviseren; Kønnslemlestelse – en veiviser

- Nasjonalt Nettverk for arbeid om kjønnslemlestelse/Kvinnelig omskjæring (NAKK)

– Undervisning til berørte, tjenesteytere, frivillige organisasjoner og beslutningstakere.

– Bistå med innspill til myndighetenes innsatser, herunder veiledere, informasjonsmateriell, retningslinjer mm

– Brosjyrer og informasjonsmateriell til berørte og tjenesteytere.

– Vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift

– En antologi/bok på norsk basert på norsk forskning vil utgis høsten 2023.

 

Vi sikrerer oppdatert kunnskap gjennom

– Faglig internasjonal oppdatering (artikler, nettverksarbeid (FOKO – Nordisk Nettverk for forskning om kvinnelig omskjæring, ANSER – Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy). 

– Egen forskning.

Publikasjoner

Johansen, R. E. B. (2023). Kroppslige praksiser, erfaring og endring –tvetydige diskurser om kvinnelig omskjæring blant norsk-somaliere. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 34(1), 45-63. doi:10.18261/nat.34.1.4

Ziyada, M. M., Johansen, R. E. B., Berthelsen, M., Lien, I. L., & Bendiksen, B. (2023). Factors associated with general practitioners’ routines and comfortability with assessing female genital cutting: a cross-sectional survey. BMC Health Services Research, 23(1). doi:10.1186/s12913-023-09085-4

Johansen, R. E. B. (2022). Discourses of change: the shift from infibulation to sunna circumcision among Somali and Sudanese migrants in Norway. PLOS ONE, 17(6). doi:10.1371/journal.pone.0268322

Jordal, M., Påfs, J., Wahlberg, A., & Johansen, R. E. B. (2022). “Damaged genitals”—Cut women’s perceptions of the effect of female genital cutting on sexual function. A qualitative study from Sweden. Frontiers in Sociology, 7. doi:10.3389/fsoc.2022.943949

Ibrahim, A. J. M., Bulhan, B., & Johansen, R. E. B. (2021). Frivillige organisasjoners tiltak mot kjønnslemlestelse – innsats og erfaringer: En gjennomgang av 30 prosjekter som har mottatt støtte fra IMDI i perioden fra 2008 til 2016. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Johansen, R. E. B., & Ahmed, S. A. E. (2021). Negotiating Female Genital Cutting in a transnational context. Qualitative Health Research, 31(3), 458-471. doi:10.1177/1049732320979183

Johansen, R. E. B. (2020). Résistances à l’infibulation et à la désinfibulation. Changement des pratiques et persistance des valeurs en Norvège. Droit et cultures, 1(79), 123-140.

Johansen, R. E. B. (2020). The applicability of the theory of planned behavior for research and care of Female Genital Cutting. Archives of Sexual Behavior. doi:10.1007/s10508-020-01716-9

Ziyada, M. M., Lien, I. L., & Johansen, R. E. B. (2020). Sexual norms and the intention to use healthcare services related to female genital cutting: A qualitative study among Somali and Sudanese women in Norway. PLOS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0233440

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater