Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse – kompetansefunksjonen

Female Genital Cutting - National Centre of Competancy on Female Genital Cutting

 
2020 Dette prosjektet er pågående 2024

Prosjektleder

  • Johansen, Ragnhild Elise

    Johansen, Ragnhild Elise

    Forskningsleder / forsker II

    Vis profil

Publikasjoner

Johansen, R. E. B., & Ahmed, S. A. E. (in press). Negotiating Female Genital Cutting in a transnational context. Qualitative Health Research, 31(3), 458-471. doi:: 10.1177/1049732320979183

Johansen, R. E. B. (2020). Résistances à l’infibulation et à la désinfibulation. Changement des pratiques et persistance des valeurs en Norvège. Droit et cultures, 1(79), 123-140.

Johansen, R. E. B. (2020). The applicability of the theory of planned behavior for research and care of Female Genital Cutting. Archives of Sexual Behavior. doi:10.1007/s10508-020-01716-9

Johansen, R. E. B., Ibrahim, A. J. M., Mohammed, N. S. S., Ahmed, K. Y., Mohamud, A., Ahmed, I. S. M., & Gaal, O. N. (in press). Methodological reflections on the engagement of cultural insiders: a study on Female Genital Cutting among Somali Migrants in Norway. In S. Johnsdotter (Ed.) Female Genital Mutilation/Cutting – The Global North and South (pp. 185-215). Malmø: Centre for Sexology and Sexuality Studies.

Johansen, R. E. B. (2019). Fra tradisjon til overgrep – nye forståelser av kjønnslemlestelse ved migrasjon. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 49-66). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-03

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater