Seminarer og arrangementer

Boklansering: Kjønnslemlestelse i Norge

Arrangementet ble avholdt 4. april kl 9.00-10.30. Registrering og enkel bevertning fra kl 8.30

Kjønnslemlestelse eller kvinnelig omskjæring berører mange tusen jenter og kvinner i Norge. 4. april lanserer vi en bok vi håper gir økt innsikt, støtte og inspirasjon i arbeid med å forebygge og avverge kvinnelig omskjæring, og å sikre at jenter og kvinner som er utsatt får nødvendig støtte og hjelp.

Deltakelse er gratis. Påmelding nederst på siden. 

Følg livestream: Seminaret streames gratis her 4. april kl. 09.00

På dette seminaret kan du lære både hvor alvorlig kvinnlig omskjæring kan være, og samtidig få forståelse for hva som driver både praksisen og de endringene som skjer, videre. Du får et innblikk i hva slags konsekvenser omskjæring kan ha for jenter og kvinner, hva slags hjelp de kan få, i tillegg til hindringer og drivkrefter for å søke og ta imot slik hjelp. Forfatterne byr på sin innsik i begrunnelser og mening knyttet til praksisen, og hva den betyr for de berørte, både personlig, sosialt og kulturelt.

Antologien kan brukes som lærebok, håndbok og oppslagsbok, og belyser spørsmål som:

 • Hva er kvinnelig omskjæring og hvem er berørt i Norge?
 • Hvordan har norsk politikk utviklet seg på området?
 • Hvorfor har ingen blitt dømt for kjønnslemlestelse i Norge?
 • Kan innsats mot kjønnslemlestelse virke diskriminerende?
 • Hvordan opplever unge jenter det å være omskåret i Norge? I skolen?
 • Hva slags diskusjoner og endringer foregår i miljøer med bakgrunn fra land der dette er en utbredt praksis?
 • Hvordan opplever utsatte kvinner og menn enkelte tiltak mot kvinnelig omskjæring?
 • Hvilke fysiske og psykiske utfordringer opplever utsatte, og hvilke behov og ønsker har de for helsehjelp?
 • Hva hindrer utsatte i å søke og ta imot tilbud om behandling for plager etter kjønnslemlestelse?
 • Hva sier norsk lov og retningslinjer om kjønnslemlestelse om forebygging, avverging og helsehjelp?
 • Hvordan opplever tjenesteytere sine oppgaver?

Boken, som har fått tittelen «Kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse i Norge. Kunnskap og praksis», retter seg mot myndigheter, forskere, berørte, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Bidragsyterne er anerkjente forskere på feltet innenfor ulike fagtradisjoner; sosialantropologer, sosiologer, psykologer, leger og kriminologer.

Les boken: Antologien er Open access og kan leses gratis på nett eller bestilles fra forlaget.

Forskerne

Andre forskere

Har du spørsmål?

Boklansering: Kjønnslemlestelse i Norge
Kontakt Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404