Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse, Vold og overgrep Live 28. januar 2022 09:00
< NKVTS TV

Frokostseminar: Helsehjelp for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse


Forskerne i seminaret presenterer resultater fra prosjektet «Helsehjelp for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse».

Seminaret ble avholdt på NKVTS fredag 28. januar 2022. Se programmet her.

Les mer om prosjektet her.